Uudised

Taotluste esitamise tähtaeg 2017. aastal

 
Projektitüüp Allprogramm/prioriteetne valdkond Tähtaeg
Traditsioonilised projektid Kliima allprogramm (kliimamuutuste leevendamine; kliimamuutustega kohanemine; kliimaalane juhtimine ja teave) 07. sept 2017
Traditsioonilised projektid Keskkonna allprogramm (keskkond ja ressursitõhusus) 12. sept 2017
Traditsioonilised projektid Keskkonna allprogramm (loodus ja bioloogiline mitmekesisus) 14. sept 2017
Traditsioonilised projektid Keskkonna allprogramm (keskkonnaalane juhtimine ja teave) 14. sept 2017
Ettevalmistusprojektid Keskkonna allprogramm 20. sept 2017
Integreeritud projektide I etapp Keskkonna allprogramm ja Kliima allprogramm 26. sept 2017
Integreeritud projektide II etapp Keskkonna allprogramm ja Kliima allprogramm märts 2018
Tehnilise abi projektid Keskkonna allprogramm ja Kliima allprogramm 07. sept 2017