LIFE programm on Euroopa Komisjoni finantsinstrument, millega rahas- tatakse keskkonnaprojekte kogu ELis juba üle 25 aasta. See on ainuke otseselt keskkonnale suunatud rahastamisvahend, mis toetab liidu keskkonnapoliitika arengut ja elluviimist. LIFE programm aitab aitab kaasa säästvale arengule, strateegia "Euroopa 2020" eesmärkide ja sihtide saavutamisele ning EL asjakohastele keskkonna- ja kliimastrateegiatele ja - kavadele.

Teated

 

Tule LIFE programmi infopäevale!

2018. aastal toimub kaks infopäeva: 02. mail Tallinnas ning 03. mail Tartus. 

Tallinn, 02. mai, Viru hotell, ruum Bolero (Viru väljak 4, Tallinn)

Infopäev algab kell 10:00 ning päeva jooksul antakse ülevaade muudatustest LIFE programmis 2018 aastal, tutvustatakse uut mitmeaastast tööprogrammi 2018-2020, selgitatakse taotlemise tingimusi ja jagatakse kogemusi projektide juhtimisel. Oma kogemustest tulevad rääkima projektijuhid Jüri-Ott Salm (Soode kaitse ja taastamine) ning Annely Esko (Linnalehmad ja Elu alvaritele). 

Muudatustest LIFE programmis tuleb rääkima Manuel Montero-Ramirez, kes töötab EASME-s (Executive Agency for Small and Medium-sized Enterprises).

Lisaks LIFE programmile antakse päeva esimeses pooles ülevaade ka Horistont2020 keskkonnameetmetest (Ülle Napa, Eesti Teadusagentuur)

Tallinna Infopäeva ajakava on leitav siit

Infopäeval osalemiseks saab registreeruda kuni 25. aprillini. Registreerimine

Tartu, 03. mai, Dorpat Hotell ja Konverentsikeskus, ruum Peterson (Turu 2, Tartu)

Infopäev algab kell 11:00 ning päeva jooksul antakse ülevaade muudatustest LIFE programmis 2018 aastal, tutvustatakse uut mitmeaastast tööprogrammi 2018-2020, selgitatakse taotlemise tingimusi ja jagatakse kogemusi projektide juhtimisel. Oma kogemustest tulevad rääkima projektijuhid Jüri-Ott Salm (Soode kaitse ja taastamine) ning Annely Esko (Linnalehmad ja Elu alvaritele). 

Muudatustest LIFE programmis räägib Luule Sinnisov, kes teostab järelevalvet LIFE projektide üle. 

Lisaks LIFE programmile antakse päeva esimeses pooles ülevaade Horistont2020 keskkonnameetmetest (Ülle Napa, Eesti Teadusagentuur)

Tartu infopäeva ajakava on leitav siit. 

Infopäeval osalemiseks saab registreeruda kuni 25. aprillini. Registreerimine

LIFE mitmeaastane tegevuskava aastateks 2018-2020

12.02.2018 kinnitas Euroopa Komisjon LIFE programmi mitmeaastase tegevuskava aastateks 2018-2020, kus on mitmeid olulisi muudatusi:

1. Looduse ja bioloogilise mitmekesisuse prioriteetse suuna eelarvet suurendatakse 10% võrra.

2. Toetuse määr väheneb 60%-lt 55%-le, välja arvatud looduse ja bioloogilise mitmekesisuse suunal, kus toetuse määr on perioodi lõpuni kuni 60%. Esmatähtsate liikide ja elupaigatüüpide puhul on toetuse määr jätkuvalt kuni 75%.

3. Keskkonna allprogrammis rakendatakse 2018 aastal kahe-etapilist taotlemist. Taotlusvoor avatakse eeldatatavalt aprillis ning eeltaotluste esitamise aeg on juunis (kuni 10 lk-d). Taotlejad, kes saavad eeltaotlusele positiivse vastuse, saavad esitada täistaotluse, mille tähtaeg on ilmselt jaanuaris 2019. Kliima allprogrammis selles osas muudatusi 2018. aastal ei ole. 

4. Mitmeaastases tegevuskavas seatakse kliima allprogrammile prioriteetsed teemad ning projektid, mis panustavad prioriteetsetesse teemadesse, saavad hindamisel lisapunkte. 

Tegevuskava on leitav siit: tegevuskava 2018-2020