25 aastat loodusdirektiivi ja LIFE programmi

2017. aastal tähistati loodusdirektiivi ja LIFE programmi 25 aastapäeva täitumist. Nii LIFE programm kui ka loodusdirektiiv kiideti heaks 1992. aastal 21. mail. Veerandsaja aasta jooksul on LIFE programmist toetatud üle 4500 projekti, mis on märkimisväärselt aidanud kaasa Euroopas ohustatud liikide ja elupaikade kaitsmisele ja säilimisele. Eestist on 25 aasta jooksul toetust saanud 34 projekti kogusummas 21 mln eurot. 

13. juunil toimus Tallinna Loomaaia keskkonnahariduskeskuses LIFE programmi ja loodusdirektiivi aastapäeva tähistamiseks seminar "25 aastat loodusdirektiivi ja LIFE programmi – väljakutsed ja võimalused". Päeva esimeses pooles meenutati, kuidas käis loodusdirektiivi ülevõtmine Eestis ning päeva teises pooles räägiti lähemalt LIFE programmist ja Eestis elluviidud/elluviidavatest projektidest. Teiste seas osalesid seminaril ka  Euroopa Komisjoni keskkonna peadirektoraadi Loodusekaitse üksuse juhataja Nicola Notaro ning  Euroopa Komisjoni Väikeste ja Keskmise Suurusega Ettevõtjate Rakendusameti (EASME) LIFE ja Öko-innovatsiooni üksuse juhataja Angelo Salsi. 

Seminaril tehtud ettekanded:

Natura 2000 algus Eestis: pilootprojekt Lääne- ja Raplamaal (Aleksei Lotman)

Loodus-ja linnudirektiivi rakendamine Eestis (Hanno Zingel, Kadri Möller)

Uus looduse tegevuskava (EU Action Plan for nature, people and the economy) (Nicola Notaro)

Suurkiskjate kaitse korraldamine Eestis (Peep Männil)

Laul huntidest

Ülevaade LIFE programmi olulisusest Eestis (Timo Kark)

Projekt „LIFE to Alvars“ – alus jätkusuutlikuks rohumaade majandamiseks (Bert Holm)