4.05.2020 infopäeva ettekanded

VEEBIPÕHINE INFOPÄEV 4.05.2020

Avades infopäeva salvestuse YouTube kanalis, on võimalik sisukorrast valida konkreetne ettekanne, mida soovite kuulata ilma kerimata. 

ETTEKANDED: 

LIFE programm - taotlemise näpunäited ja tüüpvead  - Katrin Ritso, LIFE väline vaatleja (NEEMO EEIG – ELLE)

LIFE loodus ja bioloogiline mitmekesisus - Merike Linnamägi, KeM LIFE kontaktisik looduskaitse küsimustes

LIFE keskkonnaprojektid - Olav Ojala,  KeM LIFE kontaktisik keskkonna valdkonnas 

LIFE ja ressursitõhusus - Mihkel Krusberg, KeM LIFE kontaktisik ressursitõhususe valdkonnas

LIFE kliimameetmete allprogrammi tutvustus - Maris Arro, KeM LIFE kontaktisik kliima valdkonnas

Keskkonna- ja kliimaalane juhtimine ja teave - Krista Tõnisson, KeM LIFE kontaktisik üldistes küsimustes

 

INFOPÄEVAL ESITATUD KÜSIMUSED JA VASTUSED: 

1. Mida tähendab 2% reegli suurem paindlikkus?

Vastus leitav järelvaatamises alates 31.55 ja 2.26.38

2. Selgitage palun veel personalikulusid. 

Vastus leitav järelvaatamises alates 2.30.05

3. Kas projekti tulemusena valmivad materjalid vms peavad olema avalikud?

Vastus leitav järelvaatamises alates 2.31.37

4. Kas endiselt saab projekt hindamisel lisapunkte kui kasutatakse Horisont 2020 projektide andmeid/tulemusi?

Vastus leitav järelvaatamises alates 30.14 ja 2.26.58

5. Kas kliimavaldkond peab olema ettevõtte tegevusala. Kas energeetikaettevõte ei võiks taotleda, kui projekt panustab kliimaeesmärkidesse?

Vastus leitav järelvaatamises alates 31.34 

6. Kas keskkonnaseire jaoks uudse seadme tootearendus on ka LIFE programmi poolt toetatud?

Vastus leitav järelvaatamises alates 2.32.34

7. Millised on nõuded MTÜ-dele, kes soovivad taotluse esitada?

Vastus leitav järelvaatamises alates 2.33.30

8. Kui rahastustaotlus rahuldatakse nt 2021. aasta kevadel ja juulis 2021 saab sõlmida lepinguid, siis mis on see ajaaken, millal tuleb projekti tegevustega alustada? Kas võib ka mõni aeg hiljem, näiteks 2022. a jaanuarist?

Vastus leitav järelvaatamises alates 2.35.24

9. Kas juba eeltaotlust esitades (bioloogilise mitmekesisuse teemal) peab Keskkonnaministeeriumilt paluma eelnõusolekut kaasrahastamiseks ja selle esitama LIFE´i taotluse juurde?

Vastus leitav järelvaatamises alates 2.36.29

10. Kas ressursitõhususe projekti puhul rahastatakse ka investeeringuid (seadmete soetus) ja ehitustöid?

Vastus leitav järelvaatamises alates 1.33.31

11. Kas jäätmete vadlkonna projektid (näiteks plast) võiavad olla nii tehnoloogia väljatöötamise/seadmete tootmise kui ka sama tehnoloogiaga ümbertöötlemisprotsessi käivitamine Eests, mujal EL-s ?

Vastus leitav järelvaatamises alates 1.37.34

12. Millised (kui on) on nõuded taotlejale, firma suurus, käive, täitjate CV jne? Veelkord - alla 0.5M projekte pole mõtet esitada?

Vastus leitav järelvaatamises alates 1.38.55

13. Kas ressursitõhususe projekti puhul rahastatakse ka uuringuid (nt geoloogilised uuringud, hüdrogeoloogilised uuringud)?

Vastus leitav järelvaatamises alates 1.36.50

14. Kas enamik LIFE kliimaprojekte on laiema regiooni jaoks või konkreetse riigi või veel väiksema tasandi jaoks?

Vastus leitav järelvaatamises alates 2.02.03

15. Kui konkreetselt on kohanemis ja leevendusmeetmed Euroopa tasandil kokku lepitud? Kas prioriteetsed meetmed/alamvaldkonnad, mida mainisite, on need mis eelistatult rahastuse saavad?

Vastus leitav järelvaatamises alates 2.05.10

16. Kas toetatakse ainult nimetatud valdkondi kliimamuutustega kohanemiseks või laieneb toetus ka teistele sektoritele, mis nt põhineb fossiilsetele kütustele?

Vastus leitav järelvaatamises alates 2.07.00

17. Kas see, et kliimavaldkonnast on energeetika ja fossiilsete kütuste sektor pigem välistatud, tähendab seda, et ka keskkonna ja ressursitõhususe valdkonnas ei saa need sektorid Life meetmest toetust?

Vastus leitav järelvaatamises alates 2.37.51

18. Maksimaalselt, kui pika kestusega projektile võiks rahastust taotleda?

Vastus leitav järelvaatamises alates 2.43.20

19. Paljud projektid sisaldavad kahte valdkonda – nt vesi ja soojusenergiatootmine, mis on see otsustamise koht, kuidas jaotada erinevate LIFE valdkondade vahel – nt vesi ja energiatõhusus?

Keskkonnaprojektide puhul on mitme valdkonnaga haakumine tavapärane, sest peaaegu igas tegevusvaldkonnas kasutame ja mõjutame keskkonda mitmel viisil. Otsustamisel võib abiks olla see, kui vaadata, et millises valdkonnas projektiga planeeritud tegevused annavad kõige suurema keskkonnakaitselise efekti. Millisesse prioriteetsesse teemasse projekt panustab kõige rohkem? Kui kavandatavas projektis uuendate soojusenergia tootmistehnoloogiat eesmärgiga säästa vett või vähendada mingit veega seotud keskkonnasurvet, on pigem tegemist veeprojektiga. Kui eesmärk on muuta soojusenergia tootmine tõhusamaks, suurendada tootlikkust vms, siis võib see olla ressursitõhususe projekt. Ei saa välistada ka käsitlemist õhusaaste vähendamisele või linnakeskkonnale suunatud projektina. Kui keskkonnale avalduvaid kasusid on mitmeid ja need on mõõdetavad, siis tuleks need kõik välja tuua. Valdkond tasub valida selle järgi, millises valdkonnas projekti keskkonnakaitseline väärtus, sh kasu Euroopa Liidu  kontekstis, on kõige suurem ja selgem. Siis on projekti väärtus arusaadavam ka hindajatele.