Aruanded / Reports

 Projekti LIFE to alvars avaetapi aruanne on esitatud 18.05.2015

Avaetapi aruanne (Inception report)

Projekti LIFE to alvars progressiaruanne on esitatud 02.05.2016

Progressiaruanne (Progress report I)

Projekti LIFE to alvars vahearuanne on esitatud 09.02.2017

Vahearuanne (Midterm report)

Projekti LIFE to alvars progressiaruanne on esitatud 05.06.2018

Progressiaruanne (Progress report II)

Välisekspertide aruanne I - taastamise metoodika ja kvaliteedi hinnang 25.05.2015

(External expert report- restoration advancement)

Välisekspertide aruanne II - sõnnikukäitlus 29.05.2015

(External expert report- manure handling)

Lisandväärtusega toodete töögrupi aruanne - 1.10.2017

(Added value products working group report)

Võrgustikuteguevuste aruanne - 15.11.2017

(Networking with other projects report)

Sotsiaalamajandusliku mõju aruanne - etapp I- 1.09.2017

(Socio-economic evaluation, stage I)

Loopealsete taastamine seemnete külvamise abil - 01.10.2018

(Action C.4. Restoration of habitat through seed sowing - report)

Ligipääsuteede renoveermine - 12.12.2018

(Action C.3. Re-construction of access roads)

Laymans aruanne

Laymans report