Aruanded / Reports

 Projekti LIFE to alvars avaetapi aruanne on esitatud 18.05.2015

Avaetapi aruanne (Inception report)

Projekti LIFE to alvars progressiaruanne on esitatud 02.05.2016

Progressiaruanne (Progress report I)

Projekti LIFE to alvars vahearuanne on esitatud 09.02.2017

Vahearuanne (Midterm report)

Projekti LIFE to alvars progressiaruanne on esitatud 05.06.2018

Progressiaruanne (Progress report II)

Välisekspertide aruanne I - taastamise metoodika ja kvaliteedi hinnang 25.05.2015

(External expert report- restoration advancement)

Välisekspertide aruanne II - sõnnikukäitlus 29.05.2015

(External expert report- manure handling)

Välisekspertide aruanne III - taastamise metoodika ja kvaliteedi hinnang 31.06.2017

(External expert report- restoration advancement)

Lisandväärtusega toodete töögrupi aruanne - 1.10.2017

(Added value products working group report)

Võrgustikuteguevuste aruanne - 15.11.2017, uuendatud 25.11.2019

(Networking with other projects report)

Sotsiaalamajandusliku mõju aruanne - etapp I- 1.09.2017

(Action D.3. Socio-economic monitoring, stage I)

Loopealsete taastamine seemnete külvamise abil - 01.10.2018

(Action C.4. Restoration of habitat through seed sowing - report)

Ligipääsuteede renoveermine - 12.12.2018

(Action C.3. Re-construction of access roads)

Laymans aruanne - 01.06.2018

Laymans report 

(Action E.9)

Sotsiaalmajandusliku mõju aruanne - etapp II 01.09.2019

(Action D.3. - Socio-economic monitoring, stage II)

Taastumise seire aruanne 01.10.2019

(Action D.2. Restoration success monitoring)

Tegevusplaan projekti järgseks ajaks 25.11.2019

(Action F.3. After LIFE conservation plan)

Loopealsete taastamise aruanne 01.11.2019

(Action C.1. Alvar restoration report)

Sotsiaalmajandusliku mõju araunne 01.09.2019

(Action D.3.- Socio-economic monitoring)

Teavitustegevuste aruanne 01.09.2019

(E-actions report - public awareness and dissemination of results- Action E.1.-E.9)

Biomitmekesisuse seire aruanne 01.09.2019

(Action D.1. - Biodiversity monitoring report)

Eesti pärandkooslused: loopealsed ja kadastikud. Ülevaade elurikkusest, väärtustest ja kasutusest. Juhend hooldamiseks ja taastamiseks. 2019

(Action E.5. - Update of management guidelines)

Lõpparuanne (Final report)