BALTINFOHAZ

 

BaltInfoHaz

Balti riikide infokampaania ohtlikest ainetest (Baltic Info Campaign on Hazardous Substances, LIFE10 INF/EE/000108)

Kontakt

Projektijuht  Kai Klein, kai.klein@bef.ee, tel +372 53338572

Projekti viisid koostöös ellu Women in Europe for a Common Future; Liepa Ülikool; Tallinna Ülikool; AS Rautakesko Eesti ja Läti; VFS Films; Balti Keskkonnafoorumi Eesti, Läti ja Leedu kontorid

Projekti kodulehekülg: http://thinkbefore.eu/

Rahastus

Kogueelarve: 1,683,396 €

Euroopa Komisjoni rahastus: 834,573 € (49.6%)

Kaasrahastus: Sotsiaalministeerium

Projekti kestvus: 1/10/2011 – 30/09/2015

Taust

Kahjulikud tööstuskemikaalid võivad säilida keskkonnas väga pikka aega, mistõttu akumuleeruvad need toiduahelate kaudu avaldades kahjulikku mõju elusorganismidele. Need nn püsivad, bioakumuleeruvad ja toksilised (PBT) ained võivad sattuda kaugele oma heiteallikast, põhjustades olulist kahju ökosüsteemidele. PBT reostus on suur probleem Läänemere piirkonnas, kus puuduvad adekvaatsed andmed nende kahjulike ainete kontsentratsiooni ja allikate kohta. Varasemad meetmed, sealhulgas HELCOMi tegevus, Läänemere tegevusprogrammid ja ELi poolt kehtestatud keelud, piirangud ja muud meetmed, on toonud märkimisväärseid edusamme aidates kaasa merekeskkonna kahjustuste taastamisele. Siiski on veel probleeme seoses keskkonna ja üksikute toodetega, mis vajavad lahendusi. Tõstes elanikkonna teadlikkust ohtlikest ainetest, nende mõjust keskkonnale ja inimeste tervisele, saab muuta elanikkonna passiivset käitumismaneeri aktiivseks ning suurendada nõudlust ohutumate toodete järgi.

Eesmärk

Projekti eesmärk on tõsta elanikkonna teadlikkust ohtlikest ainetest, nende mõjust keskkonnale ja inimeste tervisele ning selle kaudu vähendada prioriteetsete ohtlike ainete keskkonda sattumist. Teisisõnu aidata elanikkonna teadlikkuse suurendamise ja nende käitumisharjumuste muutumise kaudu kaasa keskkonnaseadusandluse edukale rakendamisele. Projekti tulemusena peaks vähenema kokkupuute risk ohtlike ainetega ning seeläbi paranema keskkonna ja inimese tervise.

Tegevused

  • Ühiskondliku nõudluse suurendamine ohtlikke aineid mittesisaldavate toodete järgi Eestis, Lätis ja Leedus
  • 4 erineva teadlikkuse suurendamise kampaania läbiviimine
  • Ohtlikke ainete sisalduse kontrollimiseks vere-, tolmu- ja õhuproovide võtmine ning analüüsimine
  • Projekti tegevuste ja tulemuste seire