DRAGONLIFE

Euroopa Liit on seadnud eesmärgiks tagada väärtuslike, haruldaste ja ohustatud liikide ja elupaikade säilimine.. Selleks on nende kaitseks moodustatud Natura2000 alade võrgustik. Looduskaitselisi tegevusi Natura aladel toetab Euroopa Liidu LIFE-Nature programm.

Nimetatud programm rahastas ka projekti “Suur-rabakiili ja mudakonna asurkondade kaitse ja säilitamine levila põhjapiiril Eestis ja Taanis” (lühend DRAGONLIFE), mille eesmärgiks oli kaitsta ohustatud suur-rabakiili ja mudakonna väikeseid ja isoleeritud asurkondi ning säilitada ja taastada nende eluks hädavajalikke väikeveekogusid Eestis ja Taanis.

Sobilike väikeveekogude vähesus ongi peamiseks põhjuseks, miks paljude väikeveekogudega seotud liikide, sealhulgas ka projekti sihtliikide mudakonna (Pelobates fuscus) ja suur-rabakiili (Leucorrhinia pectoralis), arvukus on XX sajandi teisel poolel nii Eestis kui ka mujal Euroopas oluliselt langenud.

Samaaegselt võib suur-rabakiili ja mudakonna pidada nn. katusliikideks suurele hulgale puhtaveelistest kalavabadest väikeveekogudest sõltuvatele veelistele ja poolveelistele liikidele, kellest mitmed on haruldased või hävimisohus, nt. rohe-tondihobu, valgelaup-rabakiil, suur-kirjuujur, kollaserv ujur, laiujur, harivesilik jt. Seetõttu aitas projekt lisaks  suur-rabakiilile ja mudakonnale kaasa ka paljude teiste ohustatud ja kaitsealuste liikide elupaigatingimuste parandamisele.

Nii Eestis kui Taanis hõlmas projekt 8 kaitseala, mis kõik kuuluvad ka Natura 2000 võrgustikku. Eestis olid projektialadeks: Lahemaa RP, Mõdriku-Roela LKA, Varangu LKA, Lasila LKA, Porkuni LKA, Neeruti LKA, Emajõe Suursoo ja Piirissaare LKA, Karula RP. Taanis: Store Vandskel, Roerbaek Soe, Tinnet Krat, Egtved, Arresø, Kattehale Mose, Gribskov, Vandplasken.Projekti juhtis Eesti Keskkonnaamet. Projekti partneriteks oli viis Taani valda: Hjørring, Gribskov, Hillerød, Allerød ja Vejle ning firma Amphi Consult.

Projekt kestis 6 aastat ( 2010-2015 ). Projekti kogueelarve oli 1 050 430 eurot, millest poole kattis Euroopa Liidu LIFE programm ja poole osalenud partnerid.

Rohkem saab projekti kohta lugeda siit. 

Projektijuht
Voldemar Rannap
Keskkonnaministeerium
tel +372 5341 1962
voldemar.rannap@envir.ee