Eesti keskkonnaprojektid on äratanud tähelepanu kogu Euroopas

LIFE programmi toel ellu viidud projektid Eestis on viimastel aastatel äratanud tähelepanu üle kogu Euroopa ning valitud parimate hulka. Näiteks elupaikade ja kudealade taastamine Emajõe vanajõgedel või Pärnu linnalehmad. Kas ka nii järgnevatel aastatel? Juuli keskpaigas on LIFE programmi eeltaotluste tähtajad. LIFE on Euroopa Komisjoni ainuke otseselt keskkonnale suunatud rahastamisvahend, millega toetatakse liidu keskkonnapoliitika arengut ja elluviimist.

„Eestist on igal aastal programmi esitatud väärtuslikke ja sisukaid projekte, millele on ka rahastust saadud. Ootame kõiki juriidilisi isikuid toetust taotlema selgi aastal – eeltaotluste tähtajad on kohe käes,“ sõnab LIFE projektijuht Gady Künnapuu. „LIFE programmi abil saab välja töötada, katsetada ja tutvustada uuenduslikke keskkonnasäästlikke tooteid, tehnoloogiaid ja teenuseid ning käivitada innovaatilisi lahendusi, mis pakuvad kasu keskkonnale ja kliimale,“ tutvustab programmi Künnapuu. „Lisaks aitab LIFE parandada kaitsealuste ja ohustatud liikide ning nendega seotud elupaikade või kasvukohtade seisundit ning tegeleda looduskaitseliste probleemide ja riskidega. Samuti on võimalik toetust küsida kliimamuutuste leevendamiseks, nendega kohanemiseks ning elanikkonna teadlikkuse tõstmiseks kliimaküsimustes,“ selgitab ta.

„Kümmekond aastat tagasi tunnustas Euroopa Komisjon parima LIFE projekti tiitliga Ornitoloogiaühingu projekti Eaglelife, mis aitas parandada must-toonekure, väike-konnakotka ja suur-konnakotka looduskaitselist seisundit ning tagada nende püsimajäämine Eestis. Mõned aastad hiljem pärjati parimatest parima tiitliga Loodushoiu Keskuse projekt Happyfish, mille raames taastati väärtuslikke elupaikasid ja kudealasid Emajõe vanajõgedel ning taas-asustati Euroopas ohustatud kalaliiki tõugjast,“ tutvustab Euroopas tähelepanu pälvinuid projekte Keskkonnaministeeriumi LIFE projektijuht Triin Kommer, lisades, et palju tähelepanu on saanud Keskkonnaameti projekt Urbancows ehk linnalehmad, mille käigus taastati Pärnu rannaniidud, rannikulõukad ja paljude kaitsealuste liikide elupaigad. „Üks mahukamaid projekte oli Eesti Energia katseprojekt Osamat, kus töötati välja ja katsetati põlevkivituhasegusid teede ehituses.“

LIFE programmist võivad taotleda kõik Euroopa Liidus registreeritud juriidilised isikud (MTÜ-d, äriühingud, ülikoolid ja avalik-õiguslikud asutused). Tegemist on otsetoetusega, mida vahendab Väikeste ja Keskmise Suurusega Ettevõtjate Rakendusamet (EASME) ning taotlemine käib läbi e-taotluse süsteemi e-proposal. 

Edukaks taotlemiseks on tarvis teha põhjalik ettevalmistus ja koostada läbimõeldud tegevuskava, kaasata huvigruppe ja rahvusvahelisi partnereid ning tagada piisav omafinantseeringu olemasolu. Samuti on oluline veenduda, et projekt panustaks Euroopa Liidu direktiivide ja strateegiate täitmisesse. Rohkem infot leiab LIFE eestikeelselt kodulehel ja LIFE Facebooki lehelt.

Eeltaotluste esitamise tähtajad:

  • Keskkond ja ressursitõhusus - 14. juuli 2020
  • Loodus ja bioloogiline mitmekesisus - 16. juuli 2020
  • Keskkonnaalane juhtimine ja teave - 16. juuli 2020

Keskkonnaministeerium ja KIK aitavad muuta LIFE programmi nähtavamaks, tõsta taotlejate teadlikkust projekti võimalustest, aidata parandada projektitaotluste kvaliteeti ning leida sobivaid partnereid.

Lisainfo: LIFE projektijuhid Gady Künnapuu (gady.kynnapuu@kik.ee, 6 274 126) ja Triin Kommer (triin.kommer@envir.ee, 56 905 299)