Eestist esitati 14 keskkonnaprojekti LIFE programmi taotlusvoor

Üleeuroopalise LIFE programmi selle aasta keskkonna- ja looduskaitse valdkondade taotlusvoorud on lõppenud. Eestist soovib rahastust saada 14 projekti. Käimas on veel kliimavaldkonna taotlusvoor, mille tähtaeg on 6. oktoober. LIFE on Euroopa Komisjoni ainuke otseselt keskkonnale suunatud rahastamisvahend, millega toetatakse liidu keskkonnapoliitika arengut ja elluviimist.

Eestist esitati 5 projekti keskkonna- ja ressursitõhususe valdkonda, 6 looduse ja bioloogilise mitmekesisuse valdkonda. Keskkonnaalase juhtimise ja teabe projekte esitati 3. Eesti on kokku seotud 33 erineva projektiga, millest 14 puhul on Eesti põhitaotlejaks. Partnerina lüüakse kaasa 19 Euroopa riigi projektis.

„Sel aastal jagatakse LIFE programmist keskkonna-, looduskaitse- ja kliimaprojektidele kokku ca 450 miljonit eurot,“ tutvustab programmi eelarvet KIKi LIFE projektijuht Gady Künnapuu. „Keskkond ja ressursitõhusus saavad 84 miljonit, loodus ja bioloogiline mitmekesisus 143 miljonit ning keskkonnaalane juhtimine ja teave 11 miljonit eurot. Loodame, et Eesti projektidel läheb hästi ning peagi saame tuua avalikkusele rõõmusõnumeid. Projektide edasipääsust taotlemise teise etappi saame rääkida eeldatavasti juba novembris,“ lisab Künnapuu.

Keskkonnaministeeriumi LIFE projektijuht Triin Kommer sõnab, et endiselt on käimas kliimavaldkonna projektide taotlusvoor, mille tähtaeg on 6. oktoober. „Selle vooru märksõnad on kliimamuutuste leevendamine, nendega kohanemine ning kliimaalane juhtimine ja teave,“ selgitab Kommer. „Ootame kõiki potentsiaalseid taotlejaid virtuaalsesse projektide kirjutamise töötuppa 18. augustil, kus jagame nippe ja soovitusi, kuidas projekti kvaliteetselt kirjutada ning kuuleme teiste kogemusi,“ lisab ta.

Eestis on hetkel LIFE programmi toel käimas mitu edukat ja silmapaistvat projekti. Eestimaa Looduse Fond ja Eesti Loodusmuuseum viivad ellu projekti EstBat LIFE, mille eesmärk tiigilendlaste kaitse tõhustamine ja teadlikkus suurendamine ning seeläbi nahkhiirte häirimise vähendamine. Eestimaa Looduse Fondil, Tartu Ülikoolil ja Arheovisioonil lõppeb selle aasta augustis soode kaitsmise ja taastamise projekt LIFE Mires Estonia. Eestimaa Looduse Fond, Tartu Ülikool, Keskkonnaõiguse Keskus ja Looduskiri veavad eest projekti NaturallyEst LIFE, mille eesmärk on Natura2000 alade võrgustiku tutvustamine ning kohalike kogukondade ja looduskaitse huvide üksteisele lähendamine. Projekti üks populaarsemaid kampaaniaid oli sellel suvel nurmenukuvaatlus. Lisaks lööb Eesti kaasa partnerina mitmes rahvusvahelises projektis.

LIFE programmist võivad taotleda kõik Euroopa Liidus registreeritud juriidilised isikud (MTÜ-d, äriühingud, ülikoolid ja avalik-õiguslikud asutused). Tegemist otsetoetusega, mida vahendab Väikeste ja Keskmise Suurusega Ettevõtjate Rakendusamet (EASME) ning taotlemine käib läbi e-taotluse süsteemi e-proposal. Keskkonnaministeerium ja KIK aitavad muuta LIFE programmi nähtavamaks, tõsta taotlejate teadlikkust projekti võimalustest, aidata parandada projektitaotluste kvaliteeti ning leida sobivaid partnereid.

Lisainfo: LIFE projektijuhid Gady Künnapuu (gady.kynnapuu@kik.ee, 6 274 126) ja Triin Kommer (triin.kommer@envir.ee, 56 905 299)