ESTBATLIFE

 

EstBat LIFE

Tiigilendlase elupaikade kvaliteedi parandamine Eestis (Improving the Pond Bat (Myotis dasycneme) habitats in Estonia, LIFE16 NAT/EE/000710)

Kontakt

Projektijuht  Lauri Klein, Lauri.Klein@elfond.ee, tel +372 5179668            

Projekti viivad koostöös ellu SA Eestimaa Looduse Fond ja Eesti Loodusmuuseum

Projekti kodulehekülg: http://elfond.ee/nahkhiired/projektist

Eelarve ja periood

Kogueelarve: 972,395 €

Euroopa Komisjoni rahastus: 583,437 € (60%)

Kaasrahastus: Keskkonnainvesteeringute Keskus

Projekti kestvus: 1/07/2017 – 30/06/2021

Taust

Tiigilendlase talvituspaikadeks Eestis on inimtekkelised ammu maha jäetud rajatised (endised kaevandused ja kindlused), kus on talvel sellele liigile sobivad tingimused. Talvitades vaid suurtes stabiilse temperatuuriga talvituspaikades ja kasutades poegimiskolooniate varjepaikadena hooneid, sõltub tiigilendlane Eesti kliimas väga palju inimesest. Neis kohtades on (mõne üksiku erandiga) talvituvate tiigilendlaste arv paarikümne aasta taguse ajaga võrreldes vähenenud, sest inimene leiab tänapäeval liiga tihti tee neisse paikadesse.

Eesmärk

Projektil on kaks suuremat eesmärki: tiigilendlaste kaitse tõhustamine ning teadlikkuse tõstmine ja seeläbi nahkhiirte häirimise vähendamine.

Tegevused

  • Inimkülastuse vähendamine tiigilendlase talvituspaikades, mis asuvad neljal projektialal: Ülgase, Vääna-Posti, Vääna (Humala) ja Piusa
  • Talvituspaiga läbikülmumise vältimine Humalas
  • Tähtsa talvituspaiga osa sissepääsu kindlustamine kinni varisemise vastu Piusas
  • Tiigilendlase kaitse tõhustamine kaitse-eeskirjade täpsustamise abil
  • Kohalike elanike ja vabatahtlike abiliste kaasamine talvituspaikade olukorra parandamisse
  • Teadlikkuse tõstmine nii tiigilendlase kui ka teiste nahkhiirte teemal Eestis laiemalt
  • Kogemuste jagamine nii Eestis kui ka rahvusvaheliselt aitamaks tõhustada nahkhiirte kaitset talvituspaikades