Euroopa Liidu linnuvaatlejad pakuvad vaadet linnulennult

Euroopa ornitoloogiainstituudid avaldasid veebis suurima andmekogumi, mille EL kodanikud bioloogilise mitmekesisuse kohta on loonud.

LIFE programmist rahastatud Euro Bird Portal on üles laadinud üle 40 miljoni linnuvaatluse ning kandnud need interaktiivsele kaardile. Andmebaasi loomisele on kaasa aidanud enam kui 100 000 amatöör linnuvaatlejat. Koos riiklikult rahastatud vaatluskampaaniatega, aitab andmebaas teadlastel uuesti hinnata 105 linnuliigi kaitsestaatust ning jälgida muutusi lindude käitumises seoses kliimamuutusega.

Viimase kümne aastaga on kasvav võrguportaalide süsteem kokku kogunud märkimisväärselt suure linnuvaatluste mahu. Erinevalt tavapärastest looduslikest seireprojektidest, mis üldjuhul salvestavad väga täpseid andmeid piiratud aladel ja ajaperioodidel, saavad amatöör linnuvaatlejad teha lihtsaid märkusi aastaringselt ja ülemaailmselt.

Teadlaste peamiseks väljakutseks on olnud ulatuslike rändeteede loomine juhuslike linnuvaatluse ja ametlike seireprogrammide põhjal. Vaatlused laetakse üles eraldi veebiportaalidele, mis kõik erinevad eesmärgi ja geograafilise ulatuse poolest. See teeb teadlastele keeruliseks üleeuroopaliste andmete kogumise. Euro Bird Portal toob lahenduse nendele probleemidele, koondades erinevad lindude salvestusportaalid.  Euro Bird Portal’i koordinaatori Gabriel Gargallo sõnul on need andmed üksteist täiendavad ning nende ühendamine ühte andmebaasi toob kasu kõikidele ornitoloogidele. Kompilatsiooni abil saab näha hooajalisi muutusi lindude levikus ja rändeteedest Euroopas.

Veebisaidi andmevaatlus näitab 105 linnuliigi levikut nädala kaupa koos kliimanäitajate kaardiga. Nende andmebaaside vaheliste seoste visualiseerimiseks saab kõrvuti kuvada kahte interaktiivset kaarti.

„Loodame, et Euro Bird Portal’i täiendatud versioon tõstab esile kogu Euroopas asuvate veebipõhiste linnuportaalide kaudu kogutud andmete väärtust“ ütles Gabriel Gargallo, rõhutades linnuvaatluste jagamise teaduslikku tähtsust.

LIFE programmi rahastatud uuendused kasutajakogemuste parandamiseks on andnud veebisaidile uue disaini ja lisavõimalused, nagu näiteks geograafilise suurendamise. Euro Bird Portal’i andmepangad ühendavad linnuvaatlused 29 riigist üle Euroopa. Uuendatud versiooni on lisatud andmeid ka Bulgaariast, Küproselt, Eestist, Kreekast, Ungarist, Iisraelist, Rumeeniast ja Türgist, pakkudes ülevaadet rändeteedest kogu kontinendil.

Hetkel pärineb enamus vaatlusinfost amatöör linnuvaatlejatelt, kes sisestavad teavet andmepankadesse mobiilirakenduste, nagu näiteks NaturaList kaudu. Euro Bird Portal partnerid eeldavad, et tulevikus muutuvad rändeteed veelgi selgemaks, kuna vaatluste arv aastate jooksul suureneb. Vaatluste info ulatub tagasi seitse aastat, pakkudes head ülevaadet nii bioloogidele kui ka looduskaitsjatele.

Rännete kaardistamine

„Tänu ühistele jõupingutustele oleme täna paremas olukorras, et mõista muutusi rändeteede mustrites“ ütles Euro Bird Portal projekti koordinaator Gabriel Gargallo. Tema sõnul on vabatahtlike poolt antud informatsioon väga vajalik teadlastele, et paremini kaardistada kurgede rändeteid Lõuna-Euroopas ning analüüsida ilmastiku- ja kliimamõju lindude rändele.

Lindude ja loomade rändeteede uurimine muutub üha olulisemaks, kuna traditsioonilised rändeteed kohanduvad inimmõjudega, eelkõige globaalse soojenemisega. See avaldab olulist mõju linnustiku kaitsele Euroopas.

„Enamik Euroopa lindude populatsioonidest on rändlinnud ning paljude liikide rändeteed muutuvad kiiresti, eriti seoses kliimamuutustega ja me peame mõistma, kuidas ja miks lindude levik aastate jooksul muutub, et suurendada linnuliikide kaitset. Euro Bird Portal’i kaudu kättesaadav teave aitab oluliselt kaasa nende eesmärkide täitmisele“ ütles Stephen Baillie, Briti ornitoloogiafondist (British Trust for Ornithology).

Rohkem infot projekti ja andmebaasi kohta leiab siit: www.eurobirdportal.org