Itaalia ekspert koolitas Eesti taotlejaid

Keskkonnaministeerium korraldas kahepäevase koolituse, kus huvilistel oli võimalik täiendada oma teadmisi ja praktilisi oskusi LIFE programmi taotluse koostamisest ja projektide juhtimisest.

Kokku osales 13.-14. detsembril Tallinnas peetud koolitusel 18 inimest, kellel juba on projekti-idee ning plaan esitada projektitaotlus toetuse saamiseks programmist LIFE. Järgmine taotlusvoor avatakse 2018. aasta kevadel ning projektitaotluste esitamise tähtajad langevad sama aasta septembrikuusse.

Koolitus on osa Keskkonnaministeeriumi rakendatavast projektist „AwaRaEst LIFE“ ning on loogiline jätk sügisel Tallinnas, Tartus, Viljandis ja Võrus peetud infopäevadele, kus tutvustati programmi võimalusi ja toetuse tingimusi. Eelnevatel aastatel saadud tagasiside järgi on taotluse maht ja taotlemise keerukus üheks põhjuseks, miks potentsiaalsed taotlejad on loobunud projekti kirjutamisest ja esitamisest. 2017. aasta taotlusvoorus laekus Eestist Euroopa Komisjonile kokku viis projektitaotlust, aasta varem neli!

Koolitus üheks peamiseks eesmärgiks oli taotlejate pädevuse ja kindlustunde suurendamine. Kahepäevase koolituse raames selgitati, millist infot taotlejatelt oodatakse, kuidas seda esitada ning millised on peamised vead, mida taotlemisel ja projektide juhtimisel tehakse. Osalejatel oli hea võimalus tõstatada küsimusi ja arutada taotlemisel ja projektide juhtimisel tekkinud probleeme. Koolitajaks oli Itaalia konsultant (Diego Mattioli), kellel on laialdased kogemused erinevatest Euroopa Liidu fondidest toetuse taotlemisel ning projektide juhtimisel. Viimastel aastatel on ta spetsialiseerunud just LIFE programmile, sest tema hinnangul on toetuse saamise tõenäosus suurim just sellest programmist.

Järgmine koolitus toimub 2018. aasta juunis pärast taotlusvooru avamist ja infopäevade korraldamist.

Taotlejaid nõustavad ka Keskkonnaministeeriumi LIFE kontaktisikud: http://life.envir.ee/kontakt.