Kaasrahastus

LIFE projektide kaasfinantseerimine Keskkonnainvesteeringute Keskuse keskkonnaprogrammist

LIFE projektidele on võimalik taotleda kaasrahastust KIKi keskkonnaprogrammist, kus toetatakse tegevusi atmosfääriõhu kaitse, kalanduse, keskkonnateadlikkuse, looduskaitse, merekeskkonna, metsanduse, ringmajanduse ja veemajanduse valdkonnas.

Toetust saab taotleda keskkonnaministri määruse nr 10 „Keskkonnaprogrammist toetuse andmise kord ja tingimused“ alusel.

LIFE kaasfinantseerimise taotluseid saab KIKi esitada nii taotlusvooru ajal kui ka vooruväliselt. Vooruvälisel taotlemisel tuleb ühendust võtta KIKi vastava valdkonna projektikoordinaatoriga:

Taotleja koostab ja esitab taotluse andmesüsteemis KIKAS, kuhu lisab ka LIFE programmi esitatud taotluse.

Taotluse esitamine ei garanteeri kaasrahastust. KIK võib projekti toetada kogu summas, osaliselt või jätta rahastamata.

Kaasrahastuse saamise tõenäosuse suurendamiseks on tungivalt soovitatav juba projektiidee tekkimisel pöörduda Keskkonnaministeeriumi vastava valdkonna LIFE kontaktisiku poole. Konsultatsiooni käigus saadud nõuannetele tuginedes on võimalik projektiideed kohandada nii, et plaanitud tegevused panustaksid riigi jaoks prioriteetsetesse valdkondadesse.

Koostöös on võimalik tagada projekti olulisus nii Eesti riigi kui ka Euroopa jaoks.

Edukat taotlemist!