Kaks Eesti projekti pärjati „Parima projekti“ (Best Project) tiitliga

Euroopa Komisjon on avaldanud suurt tunnustust kahele Eesti projektile. Üle Euroopa valitakse igal aastal parimaid (Best Project) ja parimatest parimaid projekte (Best of the Best) ning 2016. aasta parimate projektide hulka valiti ka Keskkonnaameti projekt DRAGONLIFE.

Projekti DRAGONLIFE eesmärgiks oli Eesti ja Taani väikeste isoleeritud suur-rabakiili ja mudakonna asurkondade säilitamine ning nende liikide soodsa seisundi tagamine, teisisõnu tingimuste loomine nende liikide arvukuse kasvuks ning elujõuliste asurkondade tekkeks ja püsimiseks nii lähemas kui ka kaugemas tulevikus.

Projekt kestis 6 aastat (2010-2015) ning selle eelarve oli 1 050 430 eurot, millest poole kattis Euroopa Liidu LIFE programm ja poole projekti partnerid. Projektijuht: Voldemar Rannap.

Lisaks DRAGONLIFE projektile sai kõrge tunnustuse osaliseks veel teinegi Keskkonnaameti projekt – Pärnu linnalehmade projekt URBANCOWS, mis valiti 2017. aasta parimate projektide hulka.

Linnalehmade projekti eesmärgiks oli taastada Pärnu rannaniitudel traditsiooniline inimtegevus ehk tagada ala järjepidev karjatamine, mida Pärnus viimased 20 aastat polnud tehtud. Rannaniidud kasvavad kinni ja hääbuvad, kui neid loomadega ei karjatata ning seetõttu kaovad neile iseloomulikud taime- ja loomaliigid. Nüüdseks on rannaniidud taastatud ja karjatamine tagatud.

Projekt kestis 5 aastat (2012-2016) ning selle eelarve oli 1 138   44413 eurot, millest 75% kattis Euroopa Liidu LIFE programm. Samuti panid projektile õla alla Pärnu linn, TÜ Pärnu kolledž ning SA Keskkonnainvesteeringute Keskus. Projektijuht: Bert Holm.

Tunnustus antakse projekti koordinaatoritele üle Brüsselis selle aasta mais ning mõlemad projektid kandideerivad jätkuvalt ka parimatest parima projekti (Best of the best) tiitlile.

 

Pildid: Merike Linnamägi ja Timo Kark