Kasulikku lugemist

Pärnu linnalehmade projekti ja rannaniidu looduskaitseala tutvustav voldik

 

M. Mägi. Pärnu inimeste suhtumisest rannaniitude taastamisse. 

A. Reinloo. Loomad randa, jah!

 Allpool toodud materjalid pole välja töötatud projekti URBANCOWS raames, kuid käsitlevad rannaniitude ja nende hooldamisega seotud erinevaid aspekte.

Ööpik, M. 2011. Rannarohumaad. Õpiobjekt. Kättesaadav: www.rannarohumaad.weebly.com

VKG Elektrivõrgud. Elektriohutuse mäng lastele. Kättesaadav: www.vkgev.ee/lastele