Kasulikku lugemist/ Useful reading

Poster- LIFE to alvars: large- scale restoration of Estonian calcareous alvar grasslands. Impacts to biodiversity and ecosystem services 

Keskkonnaamet, Tartu Ülikool, 2019

Loopealsete suuremahulise taastamise mõju elurikkusele, taastamiseelse seisundi jäädvustamine. Tartu Ülikool. 2018

Doktoritöö, Liina Saar, 2018, Dynamics of grassland plant diversity in changing landscapes.

Eesti niidud, kellele ja milleks? 20.04.2018 Tartus toimunud Ökoloogiakonverentsi ettekanne, Dr Aveliina Helm

Loopealsete ja kadastike hoolduskava. Tartu Ülikooli loopealsete uurija Aveliina Helmi koostatud ülevaade loopealsetel ja kadastikes leiduvatest väärtustest ning nende elupaigatüübi õigetest taastamise ja hooldamise võtetest.

Poollooduslike koosluste tegevuskava. Poollooduslike koosluste tegevuskava on koostatud poollooduslike koosluste elurikkusesäilitamiseks ja selleks kaitsemeetmete planeerimiseks aastateks 2014–2020. Tegevuskava annab ülevaate olemasolevast olukorrast, ohuteguritest, kirjeldab tegevuskavaga seatud eesmärgid aastani 2020 ja meetmed eesmärkide saavutamiseks.

Traditsiooniline lambakasvatus Eesti ja Soome rannikualadel ning saartel. Interreg programmi rahastatud projekti KNOWSHEEP väljanne. Kogumik koondab endas projekti KNOWSHEEP e. Tunne Lammast raames 2011. a. - 2013. a. aset leidnud teadusuuringute ja arendustegevuse tulemusi käsitlevaid artikleid lammaste söötmise, poollooduslikel rohumaadel karjatamise, lambakarjamaade turvalisuse, lambaparasiitide leviku ning lambavilla omaduste ja kasutusvõimaluste alalt. Esitatud on ka analüütiline ülevaade Eesti ja Soome saarte ning rannikualade lambakasvatuse ressurssidest, vajadustest ning potentsiaalsetest arenguvõimalustest.

Eesti Loodus- artikkel loopealsete taastamise vajadusest 09.2011 Eestis vajab kiiret taastamist 6000 hektarit loopealseid. 

11. detsember 2014

Muhus, Vanatoal toimus projekti LIFE to alvars seminar "Eesti loopealsed teadlaste silme läbi". Toimus külastus Koguva projektialale ning loopealsete eksperdid pidasid ettekandeid. 

Ettekanne Toomas Kukk

20.-21. november 2014

Saaremaal, Vätta poolsaarel toimus esimene LIFE to alvars projekti loopealsete taastamise koolitus. 

Ettekandeid pidasid Aveliina Helm Tartu Ülikoolist ja Meeli Mesipuu Pärandkoosluste Kaitse Ühingust. Projektis osalemise tingimusi tutvustas projektikoordinaator Annely Esko.

Ettekanne Aveliina Helm

Ettekanne Meeli Mesipuu osa 1osa 2

3. november 2014

Projekti infopäev toimus 3. novembril Hiiumaal Tuuru maja saalis.

Ettekanne Annely Esko

24. oktoober 2014

Projekti infopäev toimus 24. oktoobril Kuressaares Keskkonnaameti kontoris ning Muhus Liiva kooli saalis. 

Ettekanne Annely Esko