Koolitus „LIFE taotluse koostamine ja projektijuhtimine“

15.-16. detsembril 2016. a toimub Keskkonnaministeeriumis (Tallinn, Narva mnt 7a) koolitus „LIFE taotluse koostamine ja projektijuhtimine“. Kahepäevasel koolitusel jagab oma kogemusi Mikko Tiira (Metsähallitus, Soome), kellel on LIFE programmiga töötamisel pikaajaline kogemus. Ta on osalenud taotluste koostamisel, projektide juhtimisel kui ka projektide kontrollimisel.

Koolitusel osalejatel on võimalus saada reaalset sisendit oma taotluse jaoks. Selleks, et koolitus oleks sisukas ja praktiline, palume huvilistel saata oma projektiidee (1-2 lk) hiljemalt 30.11.2016 aadressile timo.kark@envir.ee. Projektiidee peaks sisaldama probleemi ja planeeritavate tegevuste kirjeldust, oodatavaid tulemusi, võimalikke riske ning panust Euroopa Liidu strateegia või direktiivi täitmisse. Projektiidee olemasolu ei ole kohustuslik, kuid eelisjärjekorras saavad koolitusel osaleda need, kelle juba konkreetne idee olemas.

Koolitusel käsitletakse muuhulgas järgmisi teemasid:

  • e-taotluse süsteemis taotluse koostamine, mille raames lektor selgitab, millist informatsiooni taotlejalt oodatakse;
  • taotlemisel tehtud vead;
  • näited, kuidas koostada head taotlust;
  • LIFE programmi ja alamprogrammi üldised reeglid ja nõuded taotlemisel;
  • kuidas edukalt juhtida LIFE projekti (parimad praktikad, näited, probleemid);
  • tegevuste planeerimine ja riskide hindamine;
  • LIFE programmiga seotud eripärad, millega projekti juhtimisel arvestada;
  • eelarve planeerimine ja vahendite kasutamine;
  • jm teemad.

Koolitus on inglise keeles ning kõikidele huvilistele tasuta. See on hea võimalus värskendada ja täiendada olemasolevaid teadmisi. Oodatud on ka need, kellel varasem kogemus puudub.

Koolitusele saab registreeruda siin: registreerimine!

Lisainfo: Timo Kark, projektijuht (timo.kark@envir.ee, tel +372 5348 3518).