Korduma kippuvad küsimused

LÜHENDITE SELGITUS: 

NCP (National Contact Point) – Keskkonnaministeeriumis töötav LIFE programmi kontaktisik. Hetkel töötab Keskkonnaministeeriumis viie erineva valdkonna NCPd, kelle kontaktid leiat siit.  

EASME (Executive Agency for Small and Medium-sized Enterprises) - Väikeste ja Keskmise Suurusega Ettevõtjate Rakendusamet, kelle ülesandeks on LIFE projektide haldamine s.h taotlusprotsessi läbiviimine

LIFE CAP (Capacity) – LIFE programmist teadlikkuse tõstmise projekt

IP (Integrated Project) - integreeritud projektid, mis on suure territoriaalse ulatusega (hõlmates üht või mitut piirkonda või tervet riiki ning mitut valdkonda) ning need on suunatud keskkonna ja kliimaga seotud tegevuskavade ja strateegiate rakendamisele, mis on nõutavad keskkonna- või kliimaalaste õigusaktide kohaselt või liidu teiste õigusaktide alusel või mille on välja töötanud liikmesriikide ametiasutused.

KeM - Keskkonnaministeerium

KIK - Keskkonnainvesteeringute Keskus