Kutse osalema LIFE programmi online uuringus

Euroopa Komisjon teostab veebipõhist uuringut eesmärgiga kaasata erinevaid sidusrühmi LIFE programmi edaspidise rakendamise üksikasjade väljatöötamisse. 

Peamised LIFE programmi uue perioodi eesmärgid on kokku lepitud ning hakatakse koostama tööplaani aastateks 2021-2024. Uuringu tulemusi võetakse arvesse LIFE programmi mitmeaastase tööplaani ettevalmistamisel.

Anna oma panus LIFE programmi tulevikku osaledes uuringus, millega saab tutvuda siin. Vastuseid oodatakse 27.aprillini 2020. 

Küsimustiku täitmine võtab aega 20-25 minutit ja see sisaldab nii avatud kui ka suletud küsimusi. Esimesena palutakse teil anda teavet enda kohta, millele järgnevad küsimused kahes valdkonnas - prioriteedid ja strateegiad ning LIFE programmi rakendamine. Küsimustiku lõpus palutakse sisestada ka kontaktandmed.

LIFE on olnud väga edukas programm, kuid alati on arenguruumi. Oodatud on teie teadmised ja kogemused programmide rakendamisel, et tagada järgnevate voorude produktiivsus ja edukus.