Läänemaa ja Pärnumaa projektialad/ Läänemaa and Pärnumaa project areas