Laeva jõe taastamine (HAPPYRIVER) valiti 2018. a keskkonnateoks

30. jaanuaril toimus Aasta Keskkonnateo gala, kus tunnustati ettevõtteid/asutusi, kelle tegevusel on olnud positiivne mõju keskkonnale või mis on suurendanud inimeste keskkonnateadlikkust. 2018. a keskkonnateoks valiti LIFE programmist rahastatud projekt "LIFE HAPPYRIVER", mille raames taastati Laeva jõge ning asustati kaitsealuseid kalaliike tuura ja tõugjat. Projekti viis ellu MTÜ Eesti Loodushoiu Keskus (https://www.loodushoid.ee/).

Lisainfo ja fotod 2018. aasta keskkonnateo ja keskkonnasõbraliku ettevõtte konkursi, kandidaatide ja võitjate kohta leiab www.facebook.com/keskkonnatunnustused lehel.

LIFE Happyriver

Jõeliste elupaikade ökoloogilise seisundi parandamine Alam-Pedja Natura 2000 alal – Laeva jõe alamjooksu loodusliku seisundi taastamine ( Restoring the integrity of freshwater habitats in Alam-Pedja Natura 2000 area- bringing the River Laeva back to life, LIFE12 NAT/EE/000871)

Kontakt

Projektijuht  Einar Kärgenberg, einar.kargenberg@gmail.com, tel +372 55929760         

Projekti elluviija MTÜ Eesti Loodushoiu Keskus

Projekti kodulehekülg: http://www.loodushoid.ee/Ulevaade_346

Rahastus

Kogueelarve: 911,529 €

Euroopa Komisjoni rahastus:   455,764 € (50%)

Kaasrahastus: Keskkonnainvesteeringute Keskus

Projekti kestvus: 1/07/2013 – 31/12/2017

Taust

Alam-Pedja looduskaitseala mitmekesisus ja esinduslikkus tugineb erinevate elupaikade olemasolul ning hea ökoloogilise seisundi saavutamisel ja hoidmisel. Oluline osa on mitmesugustel veekogudel, milledest üks - Laeva jõgi, on täna rikutud. Kunagi suubus Laeva jõgi Emajõkke Tallinna-Tartu maanteest ligi 5 kilomeetrit Võrtsjärve poole, täna aga on jõgi juhitud Emajõkke sirget kanalit pidi Kärevere sillast allpool. Voolava vee puudumise tõttu on looduslik säng kohati täis settinud.

Eesmärk

Projekti eesmärgid on:

 1. Puhastada jõgi setetest ja taastada 5 km pikkune looduslik Laeva jõe alamjooks;
 2. Taastada hooldatavat luhta ja luhakoelmuid;
 3. Tugevdada kaitsealuse tõugja populatsiooni Emajõe süsteemis, asustada 10 000 isendit;
 4. Korraldada laste ja noorte õppelaagreid kokku 100 lapsele;
 5. Viia läbi elupaiga taastamisega seotud uuringuid.

Projekti aitab saavutada Alam-Pedja kaitseala eesmärke, suurendab kaitseala terviklikkust ning head ökoloogilist seisundit.

Tegevused

 • Laeva jõe alamjooksu loodusliku seisundi taastamine/ ühenduste taasavamine, setete eemaldamine ja voolava veega jõe taastamine
 • Luha puhastamine võsast, koelmute ja elupaikade taastamine luhal kudevatele kaladele ning linnustikule
 • Koelmu rajamine tõugjale, tõugja taasasustamine Laeva jõkke
 • Projekti tegevuste ja tulemuste seire
 • Rahvusvaheline koostöö, kogemuste ja tulemuste jagamine
 • Avalikkuse teavitamine, Natura 2000 väärtuste ja looduskaitse põhimõtete tutvustamine
 • Õppelaagrite korraldamine noortele