"LIFE to Alvars" võitis Natura 2000 auhinna sotsiaalmajandusliku mõju kategoorias

Käesolev aasta on olnud Eesti LIFE projektide jaoks äärmiselt edukas. Eesti loopealsete taastamise projekt „LIFE to alvars“ ehk „Elu alvaritele“ valiti Euroopa Komisjoni poolt väljaantava Natura 2000 auhinna sotsiaalmajandusliku mõju kategooria võitjaks. Täpsemalt saab lugeda siit:                http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/awards/application-2018/winners/socio-economic-benefit/index_en.htm

Projekti puhul toodi eelkõige välja muljetavaldavat suurt taastatud pindala ning seda, et kaasatud on suur hulk maaomanike ja kohalikke talunikke ning seeläbi on suunatud finantsvahendeid kohalikele kogukondadele. Talunike ja maaomanike vahelise koostöö ning ühistegevuse edendamine on võtmeks jätkusuutlikuks pärandkoosluste majandamiseks.

Lisaks valiti käesoleval aastal lausa kaks Eesti projekti „Linnalehmad“ ja „Dragnolife“ parimate 2016-2017 lõppenud LIFE projektide hulka. Linnalehmade projekt tegeles Pärnu rannaniidu taastamise ning karjatamise taasalustamise korraldamisega. Projekt „Dragonlife“ tegeles suure-rabakiili ja kõre liigikaitseliste töödega Eestis ja Taanis.  Täpsemalt saab lugeda siit: http://ec.europa.eu/environment/life/bestprojects/bestnat16-17/index.htm