LIFE konverents Horvaatias

01. veebruaril 2018. a toimus Zagrebis LIFE konverents, kuhu olid kutsutud ettekannet tegema ka Annely Esko (Life to Alvars projektijuht) ning Bert Holm (Urbancows projektijuht).

Konverentsi päevakava oli mitmekesine ning huvitavaid projekte oli palju. Põnevamatest projektidest saab esile tuua Itaalia projekti „Pla4Coffee“, mille eesmärgiks on välja arendada uuest toormaterjalist kohvikapslid ning seeläbi vähendada plastikjäätmete teket. 2010. aastal müüdi üle maailma hinnanguliselt 10 miljonit kapslit, sellest kümnendik Itaalias. Ainuüksi Itaalias ladestatakse 12 000 tonni kohvikapslite jäätmeid, kogu Euroopas hinnanguliselt 70 000 tonni. Projekti raames loodi taastuvatest loodusmaterjalidest (maisist) biolagunevad kapslid ning projekti vältel testiti nende vastupidavust ja nõutele vastavust. Uued tehnoloogiad võimaldasid luua tugevamad, ohutumad ja nõuetele vastavad kapslid ning seeläbi aitas projekt kaasa plastikpakendite tootmise ja plastikjäätmete ladustamise vähendamisele. Rohkem infot projekti kohta: www.pla4coffee.wordpress.com.

Väga positiivse mulje jättis Rootsi projekt „DYEMOND SOLAR“, mille eesmärgiks on päikesepaneelide integreerimine nt seadmetesse (telefonid, tahvelarvutid) ja ehitistesse (majade välisfassaad) vähendades seeläbi CO2 teket ja aidates kaasa kliimamuutuste leevendamisse. Päikesepaneelide kasutamine seadmete korpustes kaotab vajaduse seadmeid vooluvõrgus laadida. 2015. aastal müüdi maailmas 234 mln tahvelarvutit ja 25 mln e-lugerit, mis kõik vajavad toimimiseks elektrit. Päikesepaneelide edasi arendamine annab võimaluse neid soodsamalt toota ning kasutada neid laiemalt kui seni tehtud. Selles on suur potentsiaal vähendamaks elektri tarbimist ja CO2 heidet. Rohkem infot projekti kohta:                        http://www.dyemondsolar.com/.

Konverentsi päevakava, video ja ettekanded leiab siit:                             https://lifeprogramhrvatska.hr/en/life-2018-conference-in-zagreb/