LIFE PROGRAMMIST

LIFE programm on Euroopa Komisjoni finantsinstrument, millega rahastatakse keskkonnaprojekte kogu Euroopa Liidus juba üle 25 aasta. See on ainuke otseselt keskkonnale suunatud rahastamisvahend, mis toetab liidu keskkonnapoliitika arengut ja elluviimist. LIFE programm aitab aitab kaasa säästvale arengule, strateegia "Euroopa 2020" eesmärkide ja sihtide saavutamisele ning EL asjakohastele keskkonna- ja kliimastrateegiatele ja - kavadele.

Programmi on rakendatud viiel rahastamisperioodil:

LIFE I (1992 – 1995)

LIFE II (1996 - 1999)

LIFE III (2000 - 2004), mida pikendati 2006 aasta lõpuni

LIFE+ (2007 – 2013)

LIFE 2014-2020 (käimasolev)