Projekt

Euroopa Liit on seadnud eesmärgiks tagada väärtuslike, haruldaste ja ohustatud liikide ja elupaikade säilimine.. Selleks on nende kaitseks moodustatud Natura2000 alade võrgustik. Looduskaitselisi tegevusi Natura aladel toetab Euroopa Liidu LIFE-Nature programm.

Nimetatud programm rahastab ka projekti “Suur-rabakiili ja mudakonna asurkondade kaitse ja säilitamine levila põhjapiiril Eestis ja Taanis” (lühend DRAGONLIFE), mille eesmärgiks on kaitsta ohustatud suur-rabakiili ja mudakonna väikeseid ja isoleeritud asurkondi ning säilitada ja taastada nende eluks hädavajalikke väikeveekogusid Eestis ja Taanis.

Sobilike väikeveekogude vähesus ongi peamiseks põhjuseks, miks paljude väikeveekogudega seotud liikide, sealhulgas ka projekti sihtliikide mudakonna (Pelobates fuscus) ja suur-rabakiili (Leucorrhinia pectoralis), arvukus on XX sajandi teisel poolel nii Eestis kui ka mujal Euroopas oluliselt langenud.

Samaaegselt võib suur-rabakiili ja mudakonna pidada nn. katusliikideks suurele hulgale puhtaveelistest kalavabadest väikeveekogudest sõltuvatele veelistele ja poolveelistele liikidele, kellest mitmed on haruldased või hävimisohus, nt. rohe-tondihobu, valgelaup-rabakiil, suur-kirjuujur, kollaserv ujur, laiujur, harivesilik jt. Seetõttu aitab projekt lisaks  suur-rabakiilile ja mudakonnale kaasa ka paljude teiste ohustatud ja kaitsealuste liikide elupaigatingimuste parandamisele.

Väikeveekogu inventuur. Puruvanakese koda. Kiilivastse kest.

Projekti juhib Eesti Keskkonnaamet. Projekti partneriteks on viis Taani valda: Hjørring, Gribskov, Hillerød, Allerød ja Vejle ning firma Amphi Consult.

Nii Eestis kui Taanis hõlmab projekt 8 kaitseala, mis kõik kuuluvad ka Natura 2000 võrgustikku. Eestis on projektialadeks: Lahemaa RP, Mõdriku-Roela LKA, Varangu LKA, Lasila LKA, Porkuni LKA, Neeruti LKA, Emajõe Suursoo ja Piirissaare LKA, Karula RP. Taanis: Store Vandskel, Roerbaek Soe, Tinnet Krat, Egtved, Arresø, Kattehale Mose, Gribskov, Vandplasken.

 

 

Projekt kestab 6 aastat ( 2010-2015 ). Projekti kogueelarve on 1 050 430 eurot, millest poole katab Euroopa Liidu LIFE programm ja poole osalevad partnerid.

Fotod: Piret Pappel, Merike Linnamägi