Tähtajad 2020

TAOTLEMINE TOIMUB OTSE LÄBI E-PROPOSAL LEHE. 

TÄHTAJAD 2020:​

LOODUS JA BIOLOOGILINE MITMEKESISUS (kaheetapiline taotlemine)

Eeltaotluse esitamine - 16.07.2020

Tagasiside - oktoober 2020

Põhitaotluse esitamine - veebruar 2021

Lepingute sõlmimine - juuli 2021

Varaseim võimalik projekti alguskuupäev - september 2021

KESKKOND JA RESSURSITÕHUSUS (kaheetapiline taotlemine)

Eeltaotluse esitamine - 14.07.2020

Tagasiside - oktoober 2020

Põhitaotluse esitamine - veebruar 2021

Lepingute sõlmimine - juuli 2021

Varaseim võimalik projekti alguskuupäev - september 2021

KESKKONNAALANE JUHTIMINE JA TEAVE (kaheetapiline taotlemine)

Eeltaotluse esitamine - 16.07.2020

Tagasiside - oktoober 2020

Põhitaotluse esitamine - veebruar 2021

Lepingute sõlmimine - juuli 2021

Varaseim võimalik projekti alguskuupäev - september 2021

KLIIMAPROJEKTID (üheetapiline taotlemine)

Põhitaotluse esitamine - 6.10.2020

Tagasiside - veebruar 2021

Lepingute sõlmimine - mai-juuni 2021

Varaseim võimalik projekti alguskuupäev - juuli 2021

KLIIMAALANE JUHTIMINE JA TEAVE (üheetapiline taotlemine)

Põhitaotluse esitamine - 6.10.2020

Tagasiside - veebruar 2021

Lepingute sõlmimine - mai-juuni 2021