Taotlemise juhendid

Juhendid 2018

KESKKONNA ALLPROGRAMM

Loodus ja bioloogiline mitmekesisus 2019 (kogupakett, inglise keeles)

Loodus ja bioloogiline mitmekesisus 2018 (tõlgitud taotlemise juhend, eesti keeles)

Keskkond ja ressursitõhusus 2019 (kogupakett, inglise keeles)

Keskkond ja ressursitõhusus 2018 (tõlgitud taotlemise juhend, eesti keeles)

Keskkonnaalane juhtmine ja teave 2019 (kogupakett, inglise keeles)

Keskkonnaalane juhtimine ja teave 2018 (tõlgitud taotlemise juhend, eesti keeles)

 

KLIIMAMEETME ALLPROGRAMM

Kliimameetmed 2019 (kogupakett, inglise keeles)

Kliimameetmed 2018 (tõlgitud taotlemise juhend, eesti keeles)

Finants- ja haldusalased suunised (originaaldokument);

Finants- ja haldusalased suunised (eesti keeles)

 

Tegevustoetused MTÜ-dele