Taotlemise juhendid

TAOTLEMINE TOIMUB OTSE LÄBI E-PROPOSAL LEHE. 

 

Juhendid 2020

KESKKONNA ALLPRORAMM

Loodus ja bioloogiline mitmekesisus 2020 (kogupakett, inglise keeles)

Keskkond ja ressursitõhusus 2020 (kogupakett, inglise keeles)

Keskkonnaalane juhtimine ja teave 2020 (kogupakett, inglise keeles)

KLIIMAMEETME ALLPROGRAMM

Kliimameetmed 2020 (kogupakett, inglise keeles)

 

Juhendid 2018

KESKKONNA ALLPROGRAMM

Loodus ja bioloogiline mitmekesisus 2018 (tõlgitud taotlemise juhend, eesti keeles)

Keskkond ja ressursitõhusus 2018 (tõlgitud taotlemise juhend, eesti keeles)

Keskkonnaalane juhtimine ja teave 2018 (tõlgitud taotlemise juhend, eesti keeles)

KLIIMAMEETME ALLPROGRAMM

Kliimameetmed 2018 (tõlgitud taotlemise juhend, eesti keeles)

Finants- ja haldusalased suunised (originaaldokument);

Finants- ja haldusalased suunised (eesti keeles)

 

Tegevustoetused MTÜ-dele - Taotlemine lõppenud