Taotlemise juhendid

Taotlused esitatakse läbi E-toetuste süsteemi otse Euroopa Komisjonile.

Juhendid 2021 (eesti keeles) - kasutades eestikeelseid juhendeid, kindlasti kõrvale võtta ka inglise keelsed. Kui juhendite vahel peaks olema vastuolusid, siis lähtuda inglisekeelsest variandist!

Juhendid 2021 (inglise keeles)

Rohkem infot taotlusvoorude kohta leiab CINEA kodulehelt. 

Juhendid 2018

KESKKONNA ALLPROGRAMM

Loodus ja bioloogiline mitmekesisus 2018 (tõlgitud taotlemise juhend, eesti keeles)

Keskkond ja ressursitõhusus 2018 (tõlgitud taotlemise juhend, eesti keeles)

Keskkonnaalane juhtimine ja teave 2018 (tõlgitud taotlemise juhend, eesti keeles)

KLIIMAMEETME ALLPROGRAMM

Kliimameetmed 2018 (tõlgitud taotlemise juhend, eesti keeles)

Finants- ja haldusalased suunised (originaaldokument);

Finants- ja haldusalased suunised (eesti keeles)