URBANCOWS

 

Pärnu linna rannaniidud on aastakümneid olnud kasutusest väljas ja seetõttu roostunud, alates 2010. aastast on alustatud niitude taastamisega. Paarikümnehektarilisel alal on niitetud roogu ja selle järgselt on ala karjatatud.  Sel moel aga ala taastamiseks vajalikku efekti ei ole võimalik saavutada.

2011. aastal sai positiivse rahastusotsuse LIFE+ Nature programmi projekt Urbancows ehk Rannaniidu taastamine ja tutvustamine Pärnu linnas.  Projekti eesmärgiks on taastada Pärnu rannaniidu looduskaitseala rannaniidud, rannikulõukad ja erinevate kaitsealuste liikide elupaigad. Vajalik on niidu puhastamine roost, lõugaste puhastamine sinna kogunenud setetest, rannaniidu loodusliku veerežiimi taastamine ja kaitsealuste liikide elutingimuste parandamine.

Projekt kestab 2012 . aasta jaanuarist 2016. aasta detsembrini. Projekti partneriteks on Keskkonnaamet, Pärnu Linnavalitsus ja Tartu Ülikooli Pärnu Kolledž. Projekti kogumaksumuseks on ligikaudu 1,14 mln eurot, millest 75% on Euroopa Ühenduse LIFE + Nature programmi ja 25% Eesti riigi panus. Kohaliku kaasfinantseeringu tagavad SA Keskkonnainvesteeringute Keskus, Pärnu Linnavalitsus ja Tartu Ülikooli Pärnu Kolledž.

KONTAKT: 

Keskkonnaamet

Aadress: Roheline 64, Pärnu, 80010

Telefon: +372  662 5999    

E-mail: info@keskkonnaamet.ee

Rohkem infot projekti kohta leiad siit. 

Foto autor: Bert Holm