Uudised ja sündmused/ News and events

9.-10.06.2019 - projekti LIFE to alvars lõpuseminar 

Projekti LIFE to alvars lõpuseminar toimub 9-10. juunil Saaremaal, Kuressaares. Lõpuseminaril annab Keskkonnaamet ülevaate projekti raames elluviidud tegevustest ning projekti partner Tartu Ülikool tutvustab projekti biomitmekesisuse seire käigus saadud tulemusi. Külastatakse Vanamõisa- Suure-Rootsi projektiala. 

Täpsem info annely.holm@keskkonnaamet.ee

Päevakava

 

17.-19.06.2019 - Natura 2000 päeva tähistamine ja roheliste rattaretk "Kuidas elad Muhumaa"

17-19.06.2019 toimub roheliste rattaretk, kuidas elad Muhumaa. Rattaretke teekond viis läbi mitmete projektialade ning retkelisted said tutvuda loopealsete taastamisega 17 juunil Üügu pangal, kus porjektikoordinaator Annely Holm sellel teemal esines. Samuti viidi retkeliste hulgas läbi uuring projekti sotsiaalmajandusliku mõju uuringu tarbeks. 17 juuni õhtul loositi Vanatoa turismitalus välja küsitluse auhind, milleks on ööbimine kahele Vanatoa turismitalus endale sobival ajal. Võitjaks osutus Lauri, kelle telefoninumber lõppeb numbritega 650. 

Foto: Heiko Kruusi

16 .05.2019 Green Week Brüsselis

16.05.2019 osales projektikoordinaator Annely Holm Brüsselis Green Week konverentsil ning tegi ettekande eduka looduskaitselise projekti valemi kohta. 

Ettekanne Annely Holm

 

 

11.01.2019 projekti LIFE to alvars infopäev Muhumaal

Infopäev toimub 11.01.2019 16.00-19.00 Muhumaal, Piiril, Jahiseltsi majas. Infopäeval annab projektist LIFE to alvars ülevaate projektikoordinaator Annely Holm, Keskkonnaametist. Esineb Kadri Tali Maaülikoolist, kes tutvustab Muhu loopealsete taastumise seire tulemusi peale raietööde läbiviimist ning karjatamist. 

Infopäev on kõigile avatud ja osalemine on tasuta. 

Täpsem info ja registreerimine: annely.holm@keskkonnaamet.ee, 5116738

 

26.05.2018 Tule looduskaitsekuul õue liikuma! Projekti LIFE to alvars infopäev ja Natura 2000 päeva tähistamine. 

Natura 2000 päeva tähistamiseks toimub looduskaitsekuul matk kaunil taastatud Sarve loopealsel. Matka algus kell 11.00 kogunemisega Mäe bussipeatuses. Peale matka toimub infopäev Suuremõisa lossis. 

Info ja registreerimine liisi.maeumbaed@keskkonnaamet.ee, 56945943

Päevakava

1.03.2018 valiti LIFE to alvars projekt Natura 2000 auhinna finaalistide hulka

Natura 2000 auhinda antakse silmapaistvatele projektidele üle euroopa igal aastal viies kategoorias. Auhinna võitja selgub 17. mail Brüsselis. 2018 aastal kandideeris auhinnale kokku 75 projekti. 

27.01.2018 projekti LIFE to alvars infopäev Kuressaares

Infopäev toimub 27.01.2018 13.00-16.00 Kuressaares Meedla Kojas. Infopäeval annab projektist LIFE to alvars ülevaate projektikoordinaator Annely Esko, Keskkonnaametist. Esineb Rainar Kurbel MTÜ Käoraamatust, kes tutvustab milliseid orhideesid võib Saaremaa loopealsetelt leida ning millised on orhideede nõuded elupaigale. Samuti tuleb juttu kuidas kasutada praktikas raamatut "Eesti orhideede käsiraamat". Meeli Mesipuu Pärandkoosluste Kaitse Ühingust tutvustab enda läbiviidud uuringute põhjal karjatamise mõju orhideedele. 

Infopäev on kõigile avatud ja osalemine on tasuta. 

Täpsem info ja registreerimine: annely.esko@keskkonnaamet.ee, 5116738

Päevakava

Ettekanne Annely Esko- Projekti LIFE to alvars ülevaade- tegevused Saare- ja Muhumaal

Ettekanne Rainar Kurbel, MTÜ Käoraamat- Orhideedest ja hooldusest

Ettekanne Meeli Mesipuu, Pärandkoosluste Kaitse Ühing- Karjatamise mõjust orhideedele

18.11.2017 projekti LIFE to alvars infopäev ja projektiala külastus Muhumaal

Infopäev toimub 18.novembril kell 10.00 -14.00 algusega Üügu panga parklast. Infopäeva käigus matkame taastatud loopealsel. Kohtume Üügu panga maaomaniku ja Üügu panka hooldavate lammaste omanikuga. Tutvustame Muhus juba läbi viidud taastamistöid ning millised tööd on plaanis 2017/2018 aasta talvel. Pakume kehakinnitust taastamise käigus raiutud võsast tehtud lõkke ääres. 

Infopäev on kõigile avatud ja osalemine on tasuta. 

Täpsem info ja registreerimine: annely.esko@keskkonnaamet.ee, 5116738

Päevakava

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24.-26.10.2017 projekti LIFE to alvars seminar - Wake Up! Boreal Grasslands

Seminaril tutvustasid Eesti, Soome, Rootsi, Läti ja Leedu poollooduslike koosluste hooldamise ja taastamisega tegelevate organisatsioonide esindajad, kuidas nad kasutavad maaelu arengukava toetusmeetmeid ja siseriikliku rahastastust poollooduslike koosluste hooldamiseks ning taastamiseks. Samuti arutati kodanike teadlikkuse tõstmise ja looduskaitselistesse tegevustesse kaasamise võimalusi. 

Seminari päevakava/agenda

Seminari memo

Seminari ettekanded/presentations

Aveliina Helm- Eco-innovation through public involvement: everyone’s nature conservation

Hanna-Leena Keskinen - Awareness raising in CoastNet LIFE - Restoring the Baltic coastal habitat networks

Antti Below- Volunteer bird watchers as grassland conservationists

Bert Holm- LIFE+ URBANCOWS - Restoration of urban coastal meadow complex in Pärnu town, Estonia

Iiro Ikonen- Project funding possiblities (in Boreal co-operation) for traditional rural landscapes ”Awareness wakening”

Kaidi Jakobson- Subsidy system for maintaining semi-natural habitats in Estonia

Piret Sepp- National funding for restorating semi-natural habitats in Estonia

Sabīne Bunere- CAP and National funding for grasslands. Situation in Latvia

Žymantas Morkvėnas- Overview on RDP measures for maintenance and restoration of grasslands/wetlands in Lithuania

Tapio Heikkilä- Management of semi-natural habitats in Finland

Aland experience from Finland

9.10.2017 projekti LIFE to alvars juhtrühma koosolek

2017 aasta juhtrühma koosolek toimub Saaremaal. Juhtrühm külastab Ilpla projektiala ning Keskkonnaamet ja RMK annavad ülevaate projekti tulemustest. Projekti partner Tartu Ülikool tutvustab biomitmekesisuse seire tulemusi. 

Päevakava

 

Loetelu varasematest sündmustest / List of events organised and attended by project team of Life to alvars

25.-27.09.2017      Osaleme boreaalse töögrupi kohtumisel Soomes, Espoos /

Participating at the Eurosite Annual Meeting 2017 and Natura 2000 Biogeographical Process thematic networking event " Improving natural sites - join forces and  prioritize your conservation actions" in Finland, Espoo

06.-10.09.2017       Tutvustame oma projekti Europarc 2017 konverentsil Portugalis /

Introducing our project at the Europarc 2017 Conference in Portugal

05.-08.07.2017       Tutvustame oma projekti poollooduslike koosluste teemalisel konverntsil Lätis /

Introducing our project at the 14th Eurasian Grassland Conference in Latvia

25.04.2017             Maaomanike matk Muhu projektialadel / Educational trip for landwoners in Muhu

18.-20.04.2017       Tutvustame oma projekti LIFE projektide kokkusaamisel Rootsis /

Introducing our project at the annual LIFE Nordic Platform Meeting "Multi-purpose management of grasslands" in Sweden, Örebro

02.02.2017             Esinemine Terevisioonis /

The national TV channel ERR interviews Annely Esko in TV programme Terevisioon for her award in nature conservation

24.09.2016             Maaomanike matk Muhu projektialadel / Educational trip for landwoners in Muhu

 

19.09.2016             Maaomanike matk Hiiumaa projektialadel /

                                Educational trip for landwoners in Hiiumaa

 

14.04.2016             Osaleme SA KIK poolt kooraldatud seminaril "Toetused poollooduslike alade

säilitamiseks" ettekandega "LIFE to alvars projekti panus looplealsete taastamisse" /

Participating at the seminar organised by the Environmental Investment Centre with the presentation "The contribution of the LIFE to alvars project in the restoration of alvar grasslands"

18.06.2015             Maaomanike matk Hiiumaa projektialadel /

                                 Educational trip for landwoners in Hiiumaa

 

23.05.2015             Maaomanike matk Muhu projektialadel / Educational trip for landwoners in Muhu

 

11.12.2014             Seminar "Eesti loopealsed teadlaste silme läbi", Muhu, Koguva /

Information seminar for the public in Muhu, Koguva     

03.11.2014             Infopäev projektis osalemiseks tutvustamiseks Hiiumaal, Kärdlas

Information day in Hiiumaa, Kärdla

24.10.2014             Infopäevad projektis osalemiseks tutvustamiseks Muhu saarel ja Saaremaal

Information days in islands of Mugu and Saaremaa

Tutvumiseks sündmuste päevakavade ja ettekannetega palume võtta ühendust annely.esko@keskkonnaamet.ee