LIFE programm on Euroopa Komisjoni finantsinstrument, millega rahas- tatakse keskkonnaprojekte kogu ELis juba üle 25 aasta. See on ainuke otseselt keskkonnale suunatud rahastamisvahend, mis toetab liidu keskkonnapoliitika arengut ja elluviimist. LIFE programm aitab aitab kaasa säästvale arengule, strateegia "Euroopa 2020" eesmärkide ja sihtide saavutamisele ning EL asjakohastele keskkonna- ja kliimastrateegiatele ja - kavadele.

Teated

2019. a taotlusvoor kuulutatakse välja aprilli alguses. 

2019. a taotlusvoor kuulutatakse eelduste kohaselt välja 4. aprillil, pärast mida korraldab Keskkonnaministeerium kaks infopäeva - Tallinnas ja Tartus.

Kui teil on projekti-idee, siis võtke ühendust LIFE kontaktisikutega, kelle kontaktid leiate siit kodulehelt. LIFE kontaktisikud annavad teile soovitusi taotluse koostamisel, selgitavad reegleid ning suunavad õigete juhendmaterjalideni.