LIFE programm on Euroopa Komisjoni finantsinstrument, millega rahastatakse keskkonnaprojekte kogu ELis juba üle 25 aasta. See on ainuke otseselt keskkonnale suunatud rahastamisvahend, mis toetab liidu keskkonnapoliitika arengut ja elluviimist. LIFE programm aitab kaasa säästvale arengule, strateegia "Euroopa 2020" eesmärkide ja sihtide saavutamisele ning EL asjakohastele keskkonna- ja kliimastrateegiatele ja - kavadele.

Teated

Valminud on LIFE programmi esitatud taotluste tagasiside analüüs eesmärgiga anda hinnang 2019. ja 2020. aastatel esitatud taotluste tagasisidele, et selgitada välja põhilisemad vead ja kitsaskohad nagu ka taotluste tugevused. Käesolev analüüs vaatleb taotlustele saadud tagasisidet vastava alamprogrammi hindamiskriteeriumite kaupa ning jagab universaalseid tähelepanekuid järgmisteks taotlusvoorudeks.

___________________________________________________________________________________________________________________

Head LIFE programmist taotlejad! Anname teada, et seoses uue LIFE programmperioodi dokumentide hilinemisega lükkub taotlusvoorude avamine suve lõppu / sügise algusesse

Taotlusi saab sel aastal esitada järgmistes valdkondades:

Keskkond:

• Loodus ja elurikkus

• Ringmajandus ja elukvaliteet 

Kliima: 

• Kliimamuutuste leevendamine ja nendega kohanemine

• Puhtale energiale üleminek

Kui varasemalt on rakendatud keskkonna valdkonnas kaheetapilist taotlemist, siis sel aastal tuleks arvestada, et mõlemas valdkonnas peab esitama korraga täistaotluse. Kindlasti tuleb ette muudatusi ka üldistes taotlemistingimustes. Projektiidee olemasolul on soovitatav konsulteerida LIFE kontaktisikutega, et üheskoos ideed arendades tagada, et plaanitud tegevused panustaksid nii riigi jaoks prioriteetsetesse valdkondadesse kui omaksid ka Euroopa-ülest mõõdet. Rohkelt häid ideid ja edu taotlemisel!

___________________________________________________________________________________________________________

Tartu Ülikooli keemia instituudi reoainetega tegelev uurimisgrupp soovib osaleda partnerina mõnes juba kirjutamisel olemas LIFE projektis.

Teemavaldkonnad, millega tegelevad: reoained keskkonnas, lämmastiku-, fosforireostus ja taaskasutus, nanoosakesed, mikropollutandid, ravimijäägid, raskmetallide taaskasutus seente abil.

Keemia Instituudi keskkonnatehnoloogia töörühmaga koostööd teha soovivatel asustustel/ettevõttetel palume võtta ühendust Ivar Zekkeriga - ivar.zekker@ut.ee

Profiil teadusinfosüsteemis: https://www.etis.ee/CV/Ivar_Zekker/est

_______________________________________________________________________________________________________