LIFE programm on Euroopa Komisjoni finantsinstrument, millega rahas- tatakse keskkonnaprojekte kogu ELis juba üle 25 aasta. See on ainuke otseselt keskkonnale suunatud rahastamisvahend, mis toetab liidu keskkonnapoliitika arengut ja elluviimist. LIFE programm aitab aitab kaasa säästvale arengule, strateegia "Euroopa 2020" eesmärkide ja sihtide saavutamisele ning EL asjakohastele keskkonna- ja kliimastrateegiatele ja - kavadele.

Teated

2018. aasta taotlusvoor avatud!

2018. aasta taotlusvooru eelarve on kokku 400 mln eurot ning taotluste esitamise tähtajad on järgmised:

KESKKONNA ALLPROGRAMM

Kahe-etapiline taotlemine

Loodus ja bioloogiline mitmekesisus: 10 lk kontseptsioon 14. juuni 2018 (positiivse vastuse korral tuleb täistaotlus esitada jaanuaris 2019).

Keskkond ja bioloogiline mitmekesisus: 10 lk kontseptsioon 12. juuni 2018 (positiivse vastuse korral tuleb täistaotlus esitada jaanuaris 2019).

Keskkonnaalane juhtimine ja teave: 10 lk kontseptsioon 14. juuni 2018 (positiivse vastuse korral tuleb täistaotlus esitada jaanuaris 2019).

KLIIMA ALLPROGRAMM

Ühe-etapiline taotlemine

Kliimamuutustega kohanemine: täistaotlus tuleb esitada hiljemalt 12. septembril 2018

Kliimamuutuste leevendamine: täistaotlus tuleb esitada hiljemalt 12. septembril 2018

Kliimaalane juhtimine ja teave: täistaotlus tuleb esitada hiljemalt 12. septembril 2018

Taotlused esitatakse otse Euroopa Komisjonile e-taotluse süsteemi kaudu. Juhendid ja lisamaterjalid on leitavad siit.