LIFE programm on Euroopa Komisjoni finantsinstrument, millega rahastatakse keskkonnaprojekte kogu ELis juba üle 25 aasta. See on ainuke otseselt keskkonnale suunatud rahastamisvahend, mis toetab liidu keskkonnapoliitika arengut ja elluviimist. LIFE programm aitab aitab kaasa säästvale arengule, strateegia "Euroopa 2020" eesmärkide ja sihtide saavutamisele ning EL asjakohastele keskkonna- ja kliimastrateegiatele ja - kavadele.

Teated

Valminud on uuring Eesti elanikkonna teadlikkusest LIFE programmist. 

Valminud on uuring Eesti elanikkonna teadlikkusest LIFE programmist. 

Uuringu tulemustega saate tutvuda siin

Uuringu tulemusi tutvustatakse ka 19. oktoobril 2020 kell 12.00-13.00 veebipõhisel infotunnil. Osalemissoovi korral palume kirjutada triin.kommer@envir.ee hiljemalt 16. oktoobriks 2020.