LIFE programm on Euroopa Komisjoni finantsinstrument, millega rahastatakse keskkonnaprojekte kogu ELis juba üle 25 aasta. See on ainuke otseselt keskkonnale suunatud rahastamisvahend, mis toetab liidu keskkonnapoliitika arengut ja elluviimist. LIFE programm aitab aitab kaasa säästvale arengule, strateegia "Euroopa 2020" eesmärkide ja sihtide saavutamisele ning EL asjakohastele keskkonna- ja kliimastrateegiatele ja - kavadele.

Teated

LIFE programmi 2019. aasta taotlusvoor on avatud!

2019. aasta LIFE programmi taotlusvoor kuulutati välja 4. aprillil. Programmist osavõtmise kohta jagati teavet 10. aprillil toimunud infopäeval, millel esitatud ettekanded on kättesaadavad siin.

Kui teil on projekti-idee, siis võtke ühendust LIFE kontaktisikutega, kelle kontaktid leiate siit kodulehelt. LIFE kontaktisikud annavad teile soovitusi taotluse koostamisel, selgitavad reegleid ning suunavad õigete juhendmaterjalideni.

 

Taotluste esitamise tähtajad 2019. aastal:

KESKKONNA ALLPROGRAMM
Keskkond ja ressursitõhusus 17. juuni 2019
Loodus- ja bioloogiline mitmekesisus 19. juuni 2019
Keskkonnaalane juhtimine ja teave 19. juuni 2019
 

Integreeritud projektid 5. september

Tehnilise abi projektid 8. juuni 2019

KLIIMAMEETME ALLPROGRAMM
Kliimamuutuste leevendamine 12. september 2019
Kliimamuutustega kohenmine 12. september 2019
Kliimaalane juhtimine ja teave 12. september 2019
 

Integreeritud projektid 5. september 2019

Tehnilise abi projektid 8. juuni 2019