LIFE programm on Euroopa Komisjoni finantsinstrument, millega rahas- tatakse keskkonnaprojekte kogu ELis juba üle 25 aasta. See on ainuke otseselt keskkonnale suunatud rahastamisvahend, mis toetab liidu keskkonnapoliitika arengut ja elluviimist. LIFE programm aitab aitab kaasa säästvale arengule, strateegia "Euroopa 2020" eesmärkide ja sihtide saavutamisele ning EL asjakohastele keskkonna- ja kliimastrateegiatele ja - kavadele.

Teated

2018. aasta taotlusvoor on lõppenud. Uus taotlusvoor kuulutatakse välja aprillis-mais 2019.


Taotlejale: taotlemise juhendmaterjalid on tõlgitud eesti keelde ning need on leitavad Taotlemise alamlehelt. 


Eestis on uus rahvuspark – Alutaguse rahvuspark

Alutaguse on piirkond, kus kaljukotkad ei ole kunagi otsa saanud. Ka „kullivaenu“ aegu pidas see liik seal vastu ning tema kaitseks moodustati 80 aastat tagasi esimene Eesti sookaitseala Ratva rappa, nüüdsesse rahvusparki.

Oma 100. sünnipäeva tähistav Eesti Vabariik sai täna ühe suure kingituse võrra rikkamaks. Jõustus looduskaitseseaduse muudatus, millega loodi uus rahvuspark – Alutaguse rahvuspark – Ida-Eesti soo-, metsa- ja rannikumaastike ning pärandkultuuri kaitseks.

„Esimest korda mõeldi Alutaguse rahvuspargi loomisele juba 100 aastat tagasi, 1920ndate alguses, mil Eesti botaanikul ja looduskaitsjal Gustav Vilbastel oli idee luua Alutaguse piirkonda Eesti esimene rahvuspark. Paraku toona see ei õnnestunud. Et Alutaguse rahvuspargi loomine nüüd, Eesti Vabariigi 100. aastapäeval teoks sai, on ilus kingitus mitte üksnes Ida-Virumaale, vaid tervele Eestile,“ rõõmustas keskkonnaminister Siim Kiisler uue rahvuspargi üle.

Vaata lisa: http://www.envir.ee/et/uudised/eestis-tanasest-uus-rahvuspark-alutaguse-...