LIFE programm on Euroopa Komisjoni finantsinstrument, millega rahastatakse keskkonnaprojekte kogu ELis juba üle 25 aasta. See on ainuke otseselt keskkonnale suunatud rahastamisvahend, mis toetab liidu keskkonnapoliitika arengut ja elluviimist. LIFE programm aitab kaasa säästvale arengule, strateegia "Euroopa 2020" eesmärkide ja sihtide saavutamisele ning EL asjakohastele keskkonna- ja kliimastrateegiatele ja - kavadele.

Teated

Hea LIFE programmi huviline!

Olete oodatud osalema LIFE programmi veebipõhises töötoas, mis toimub 15. detsembril 2021 kell 10-11.30.

Seekordne töötuba keskendub puhtale energiale ülemineku (CET) valdkonna projektide kirjutamisele. Oma teadmisi kogemusi jagab Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi nõunik ja LIFE programmi puhtale energiale ülemineku valdkonna kontaktisik Siret Talve. Lisaks on võimalus esitada küsimusi ka LIFE kliima valdkonna kontaktisikutele Maris Arrole. Üritus toimub arutelu vormis, mis tähendab, et kõik osalejad saavad jooksvalt tekkinud küsimusi esitada.

Osalemiseks palume täita registreerimisvorm. Registreerimine on avatud kuni 8.12.2021.

Töötuba toimub MS Teams keskkonnas. Lingi liitumiseks saadame osalejate e-postile peale registreerimistähtaja lõppu.

Enne töötuba palume kindlasti tutvuda ka CET valdkonna taotlemisjuhisega.

Töötuba korraldavad Keskkonnaministeerium ja Keskkonnainvesteeringute Keskus projekti "LIFE programmist teadlikkuse suurendamine ja projektitaotluste kvaliteedi parandamine 2" raames.

Rohkem infot:

__________________________________________________________________________________________________________

PARTNERITE OTSING! Horvaatia otsib projektipartnereid kliimamuutuste valdkonda. 

Development agency Heart of Istria https://www.rasi.hr/  is interested in international cooperation on LIFE project application in the area of Climate Change.Development agency Heart of Istria is a bussiness support organisation owned by 1 city and surrounding 7 municipalities. It is mostly rural area with potential to implement climate change adaptation measures. City of Pazin (one of our owners) already has Climate change adaptation strategy and plan so in the following period the focus will be on communities engagement, new covenant signature and adaptation and mitigation measures implementation. Also, as a bussiness support organisation we are looking forward to provide innovative financing solutions which will bring added value for climate neutral and nearly zero emission projects. Our organisation is also focused on entrepreneurship development so community and capacity building is one of our stronger skills.

Topics of interest: mobility, adaptation, renewable energy sources, hydrogen, innovative finaning solutions, capacity building, community development

Kui oled huvline, siis kontakteeru:  Claudia Pučić: claudia.pucic@rasi.hr, Development agency Heart of Istria

_______________________________________________________________________________________________

 

PARTNERITE OTSING! Hollandi omavalitsus otsivad projektipartnereid puhtale energiale ülemineku taotlusvooru ENERCOM ja COOLING teemadesse. Täpsem info leitav siit ja siit

Kui olete huvitatud partnerina kaasa lööma, siis võtke ühendust Haarlemi omavalitsus esindajaga -  Annika Reinds, areinds@Haarlem.nl.

___________________________________________________________________________________________________________

PARTNERITE OTSING! Põhja-Portugali omavalitsuste ühendus otsib projektipartnereid erinevatesse LIFE projektidesse. Täpsem info, ühenduse kirjeldus ja kontaktid on leitav siit.

________________________________________________________________________________________________

 

Valminud on LIFE programmi esitatud taotluste tagasiside analüüs eesmärgiga anda hinnang 2019. ja 2020. aastatel esitatud taotluste tagasisidele, et selgitada välja põhilisemad vead ja kitsaskohad nagu ka taotluste tugevused. Käesolev analüüs vaatleb taotlustele saadud tagasisidet vastava alamprogrammi hindamiskriteeriumite kaupa ning jagab universaalseid tähelepanekuid järgmisteks taotlusvoorudeks.

___________________________________________________________________________________________________________________

Tartu Ülikooli keemia instituudi reoainetega tegelev uurimisgrupp soovib osaleda partnerina mõnes juba kirjutamisel olemas LIFE projektis.

Teemavaldkonnad, millega tegelevad: reoained keskkonnas, lämmastiku-, fosforireostus ja taaskasutus, nanoosakesed, mikropollutandid, ravimijäägid, raskmetallide taaskasutus seente abil.

Keemia Instituudi keskkonnatehnoloogia töörühmaga koostööd teha soovivatel asustustel/ettevõttetel palume võtta ühendust Ivar Zekkeriga - ivar.zekker@ut.ee

Profiil teadusinfosüsteemis: https://www.etis.ee/CV/Ivar_Zekker/est

_______________________________________________________________________________________________________