LIFE programm on Euroopa Komisjoni finantsinstrument, millega rahastatakse keskkonnaprojekte kogu ELis juba üle 25 aasta. See on ainuke otseselt keskkonnale suunatud rahastamisvahend, mis toetab liidu keskkonnapoliitika arengut ja elluviimist. LIFE programm aitab kaasa säästvale arengule, strateegia "Euroopa 2020" eesmärkide ja sihtide saavutamisele ning EL asjakohastele keskkonna- ja kliimastrateegiatele ja - kavadele.

Teated

Tule ja osale LIFE’i projekti „Loodusrikas Eesti“ virtuaalsel pressikonverentsil

Eelmisel aastal algas kümme aastat kestev LIFE’i projekt „Loodusrikas Eesti“ (rahvusvahelise publiku jaoks “ForEst&FarmLand“), milles löövad keskkonnaministeeriumi kõrval kaasa kõik olulised tegijad nii ülikoolidest, metsandus- ja looduskaitsevaldkonnast kui ka vabaühendustest, et ühiselt kaitsta ja taastada Eesti maastikke ja ökosüsteeme ning parandada meie metsades ja põllumaadel elavate liikide ja nende elupaikade seisundit.

Projekt on märgiline ka seetõttu, et paljud erinevate huvide ja arusaamadega organisatsioonid on tulnud kokku, et panustada Eesti loodusesse, jättes erimeelsused selle missiooni täitmiseks selja taha.   

Projekti kogumaksumus on 19 561 784 eurot, mida EL LIFE´i programm rahastab 11 611 434 euro ulatuses.

Millised on selle projekti aktiivse looduskaitse plaanid ja kuidas neid ellu viia, sellest räägivad 27. jaanuaril toimuval virtuaalsel presskonverentsil asjaomased ise. Olete palutud osalema!

Orienteeruv ajakava on leitav siit.

Pressikonverentsi saab jälgida siit. 

_______________________________________________________________________________________________

Avatud on LIFE programmi taotlusvoor MTÜdele rohelise kokkuleppe prioriteetide elluviimiseks! Tähtaeg 31. märts 2020.

Kui Sinu MTÜ puutub igapäevaselt kokku keskkonnaprobleemidega ning keskendub kliimamuutusega toime tulemisele, siis loe läbi taotlemistingimused https://cutt.ly/OhA7WmJ ning registreeru 12. jaanuaril toimuvale infoseminarile https://cutt.ly/phA7YoI

___________________________________________________________________________________________

Tartu Ülikooli keemia instituudi reoainetega tegelev uurimisgrupp soovib osaleda partnerina mõnes juba kirjutamisel olemas LIFE projektis.

Teemavaldkonnad, millega tegelevad: reoained keskkonnas, lämmastiku-, fosforireostus ja taaskasutus, nanoosakesed, mikropollutandid, ravimijäägid, raskmetallide taaskasutus seente abil.

Keemia Instituudi keskkonnatehnoloogia töörühmaga koostööd teha soovivatel asustustel/ettevõttetel palume võtta ühendust Ivar Zekkeriga - ivar.zekker@ut.ee

Profiil teadusinfosüsteemis: https://www.etis.ee/CV/Ivar_Zekker/est

_______________________________________________________________________________________________________

 

Euroopa Komisjon korraldab detsembri keskpaiku LIFE programmi raames keskkonna- ja/või kliimavaldkonna vabaühendustele spetsiaalse projektikonkursi, et tugevdada kodanikuühiskonna osalust ja panust Euroopa rohelise kokkuleppe rakendamisesse. Laiali jagatakse 12 miljonit eurot. Põhjalikum info esitatakse konkursikutses. Olge valvel!

Rohkem infot saab lugeda siit.