LIFE programm on Euroopa Komisjoni finantsinstrument, millega rahas- tatakse keskkonnaprojekte kogu ELis juba üle 25 aasta. See on ainuke otseselt keskkonnale suunatud rahastamisvahend, mis toetab liidu keskkonnapoliitika arengut ja elluviimist. LIFE programm aitab aitab kaasa säästvale arengule, strateegia "Euroopa 2020" eesmärkide ja sihtide saavutamisele ning EL asjakohastele keskkonna- ja kliimastrateegiatele ja - kavadele.

Teated

Tule taotluse koostamise koolitusele!

Augustis toimub kaks ühepäevast koolitust, mida juhivad välislektorid Mikko Tiira (Soome) ning Diego Mattioli (Itaalia). Mõlemal lektoril on pikaajalised kogemused LIFE programmiga töötamisel - nad on osalenud taotluste koostamisel, projektide juhtimisel kui ka projektide kontrollimisel.

Koolitusel käsitletakse muuhulgas järgmisi teemasid:

  • e-taotluse süsteemis taotluse koostamine, mille raames lektorid selgitavad, millist informatsiooni taotlejalt oodatakse;
  • taotlemisel tehtud vead;
  • näited, kuidas koostada head taotlust;
  • LIFE programmi ja alamprogrammi üldised reeglid ja nõuded taotlemisel;
  • kuidas edukalt juhtida LIFE projekti (parimad praktikad, näited, probleemid);
  • tegevuste planeerimine ja riskide hindamine;
  • LIFE programmiga seotud eripärad, millega projekti juhtimisel arvestada;
  • eelarve planeerimine ja vahendite kasutamine;
  • jm teemad.

Koolitused on inglise keeles ning kõikidele huvilistele tasuta.

Koolitused toimuvad:

15. augustil Tallinnas, Keskkonnaministeeriumis (Narva mnt 7a). Päevakava saad alla laadida siit.  Registreerumine

16. augustil Tartus, Dorpat Hotell ja Konverentsikeskuses (Turu 2, Tartu). Päevakava saad alla laadida siit. Registreerumine

Lisainfo: Timo Kark, projektijuht (timo.kark@envir.ee, tel +372 5348 3518).