LIFE programm on Euroopa Komisjoni finantsinstrument, millega rahastatakse keskkonnaprojekte kogu ELis juba üle 25 aasta. See on ainuke otseselt keskkonnale suunatud rahastamisvahend, mis toetab liidu keskkonnapoliitika arengut ja elluviimist. LIFE programm aitab kaasa säästvale arengule, strateegia "Euroopa 2020" eesmärkide ja sihtide saavutamisele ning EL asjakohastele keskkonna- ja kliimastrateegiatele ja - kavadele.

Teated

Head LIFE programmist taotlejad! Anname teada, et seoses uue LIFE programmperioodi dokumentide hilinemisega lükkub taotlemine suve algusesse ning projektide esitamiste tähtaeg sügise lõppu. 

Taotlusi saab sel aastal esitada järgmistes valdkondades:

Keskkond:

• Loodus ja elurikkus

• Ringmajandus ja elukvaliteet Kliimameede:

Kliima: 

• Kliimamuutuste leevendamine ja nendega kohanemine

• Puhtale energiale üleminek

Kui varasemalt on rakendatud keskkonna valdkonnas kaheetapilist taotlemist, siis sel aastal tuleks arvestada, et mõlemas valdkonnas peab esitama korraga täistaotluse. Kindlasti tuleb ette muudatusi ka üldistes taotlemistingimustes. Projektiidee olemasolul on soovitatav konsulteerida LIFE kontaktisikutega, et üheskoos ideed arendades tagada, et plaanitud tegevused panustaksid nii riigi jaoks prioriteetsetesse valdkondadesse kui omaksid ka Euroopa-ülest mõõdet. Rohkelt häid ideid ja edu taotlemisel!

___________________________________________________________________________________________________________

Võimalus osaleda inglisekeelsel veebiseminaril 

Together with the SMEunited association of EU SMEs, the LIFE unit is co-organizing a webinar on ‘How to finance the greening of your food chain’, which will take place on 24 March 2021 between 10h-12h.

The webinar targets potential SME applicants and stakeholders of EU Platform on Food Waste & Food Loss and it will also introduce a publication “Green perspectives in food production” jointly developed by SMEunited and LIFE to provide SMEs in the food sector with suggestions on how to become greener and re financing opportunities.

Please find the agenda with more information here and feel free to register here:

https://www.smeunited.eu/events/how-to-finance-the-greening-of-your-food-chain

    (registration closes by 22/3)

 

_______________________________________________________________________________________________

Avatud on LIFE programmi taotlusvoor MTÜdele rohelise kokkuleppe prioriteetide elluviimiseks! Tähtaeg 31. märts 2020.

Kui Sinu MTÜ puutub igapäevaselt kokku keskkonnaprobleemidega ning keskendub kliimamuutusega toime tulemisele, siis loe läbi taotlemistingimused https://cutt.ly/OhA7WmJ ning registreeru 12. jaanuaril toimuvale infoseminarile https://cutt.ly/phA7YoI

___________________________________________________________________________________________

Tartu Ülikooli keemia instituudi reoainetega tegelev uurimisgrupp soovib osaleda partnerina mõnes juba kirjutamisel olemas LIFE projektis.

Teemavaldkonnad, millega tegelevad: reoained keskkonnas, lämmastiku-, fosforireostus ja taaskasutus, nanoosakesed, mikropollutandid, ravimijäägid, raskmetallide taaskasutus seente abil.

Keemia Instituudi keskkonnatehnoloogia töörühmaga koostööd teha soovivatel asustustel/ettevõttetel palume võtta ühendust Ivar Zekkeriga - ivar.zekker@ut.ee

Profiil teadusinfosüsteemis: https://www.etis.ee/CV/Ivar_Zekker/est

_______________________________________________________________________________________________________