LIFE programm on Euroopa Komisjoni finantsinstrument, millega rahastatakse keskkonnaprojekte kogu ELis juba üle 25 aasta. See on ainuke otseselt keskkonnale suunatud rahastamisvahend, mis toetab liidu keskkonnapoliitika arengut ja elluviimist. LIFE programm aitab aitab kaasa säästvale arengule, strateegia "Euroopa 2020" eesmärkide ja sihtide saavutamisele ning EL asjakohastele keskkonna- ja kliimastrateegiatele ja - kavadele.

Teated

Otsitakse partnereid LIFE projektile

A consortium with public and private partners from Spain, Portugal, Italy, Germany, Crete and Rep. Ireland seeks partners for an integrated water management project in Southern Portugal (production of drinking water from desalination of sea/brackish water and of irrigation water reclaimed from wastewater treated by a constructed wetland) intended to be submitted to the LIFE call 2020, deadline July 14, 2020.
 
Partners requested:
Manufacturers or suppliers of “close to” or “market ready” technologies with a minimum TRL of 6/7, in particular relating to any of the following:
·       Cavitation engines in terms of an AOP (advanced oxidation process for water and wastewater treatment), disinfection from pathogens and process intensification in anaerobic digesters (sewage sludge biogas fermenters), of which one should be suitable for mobile services by truck / skid mounted / container based
·       PV power station equipment (PV panels, mountings, battery storage, inverters, etc.)
·       Technologies for chemical free desalination of salt and brackish water
·       Anaerobic digesters (biogas reactors, biogas cleaning and upgrading), Biogas2BioH2 reformers and H2 fuel cells
In case the required partners are not found in time for the deadline, contacts may be invited to join the consortium for alternative funding opportunities.

In case of interest please contact:
etienne.cassol@innosuisse.ch (on holiday from 6-12 July) or kathrin.rueegg@innosuisse.ch

_____________________________________________________________________________________________________________________

Veebipõhine LIFE projektikirjutamise töötuba

Kolmapäeval, 17. juunil 2020 kell 10-13.00, toimub veebipõhine töötuba, et aidata parandada LIFE programmi projektide eeltaotluste (concept note) kvaliteeti. Oma kogemusi jagavad Tallinna Tehnikaülikooli projektijuht Murel Truu ja Keskkonnaministeeriumi projektijuht Voldemar Rannap, kes on mitmeid rahastatud projekte kirjutanud ja ellu viinud. Koolitusel keskendutakse looduskaitse ja keskkonna valdkonna (concept note) taotlusvormidele, jagatakse kogemusi ning praktilisi näpunäiteid, mida eeltaotluse kirjutamisel kindlasti silmas pidada. Üritus toimub arutelu vormis, mis tähendab, et kõik osalejad saavad jooksvalt tekkinud küsimusi esitada. 

Osalemishuvi korral palume saata e-kiri aadressile triin.kommer@envir.ee koos projekti lühikirjelduse ja loogilise raamistiku maatriksiga (logframe). Selle põhjal saavad koolitajad eelnevalt ülevaate, millised on osalejate projektideed ning vastavalt oma materjale ette valmistada. Koolitusel osalejate arv on piiratud. Registreerumine on avatud kuni 10.06.2020 või kohtade täitumiseni. Koolitusel osalemine on tasuta

Töötuba toimub Zoom keskkonnas. Lingi osalemiseks saadame väljavalitud osalejate e-postile enne üritust.

Kliimavaldkonna projektidele suunatud koolitus toimub augustis 2020. Täpsem info avaldatakse jooksvalt. 

Koolitust korraldavad Keskkonnainvesteeringute Keskus ja Keskkonnaministeerium projekti "LIFE programmist teadlikkuse suurendamine ja projektitaotluste kvaliteedi parandamine 2" raames.

Rohkem infot:

Triin Kommer: (Keskkonnaministeerium) – triin.kommer@envir.ee, +372 5690 5299

Gady Künnapuu: (Keskkonnainvesteeringute Keskus) – gady.kynnapuu@kik.ee, +372 627 4126

 

Vaata järgi 4. mail 2020 toimunud LIFE programmi infopäeva

Avades infopäeva salvestuse YouTube kanalis, on võimalik sisukorrast valida konkreetne ettekanne, mida soovite kuulata ilma kerimata. 

Infopäeva ettekanded on leitavad siit

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

LIFE programmi taotlusvoor on avatud

Alates 2. aprillist on avatud LIFE programmi 2020. aasta taotlusvoor, et sel aastal jagada keskkonna-, looduskaitse- ja kliimaprojektidele ligikaudu 450 miljonit eurot. LIFE programm on Euroopa Liidu otseselt keskkonnale suunatud rahastamisvahend, millega toetatakse keskkonnapoliitika arengut ja elluviimist alates 1992. aastast.

Oodatud on keskkonna- ja kliimaprojektid, mille eesmärk on katsetada või edasi arendada keskkonnahoiule kaasaaitavaid tehnoloogiaid, tehnikaid ja meetodeid. Looduskaitseprojektid peaks keskenduma nii parimatele praktikatele kui uutele ja innovaatilistele meetoditele, mis aitavad parandada kaitsealuste ja ohustatud liikide kaitsestaatust või elupaiga seisundit. Samuti võib taotleda raha inimeste teadlikkuse suurendamiseks keskkonnaprobleemidest ja ohtudest.

Taotleda võivad kõik Euroopa Liidus registreeritud juriidilised isikud (MTÜ-d, äriühingud, ülikoolid ja avalik-õiguslikud asutused). Tegemist on otsetoetusega, mida vahendab Väikeste ja Keskmise Suurusega Ettevõtjate Rakendusamet (EASME) ning taotlemine käib läbi e-taotluse süsteemi e-proposal.

Kõik projektid peavad panustama Euroopa Liidu direktiivi või strateegia elluviimisse. Eelistatakse suurema mõjuga projekte, mis oleksid innovatiivsed ja ambitsioonikad. Samas peavad tegevused ja oodatavad tulemused olema realistlikud ja kõik tegevused, sh eelarve olema põhjendatud ja detailselt lahti kirjutatud.

LIFE programmist ei toetata suuremahulise taristu (maksumusega enam kui 0,5 miljonit eurot) ehitamist ja teadusuuringuid ning see pole mõeldud ka maaelu ja regionaalarengu toetamiseks.

Taotluste esitamise tähtajad 2020. aastal

  • Keskkond ja ressursitõhusus (eeltaotlus 14. juuli 2020)
  • Loodus ja bioloogiline mitmekesisus (eeltaotlus 16. juuli 2020)
  • Kliimaprojektid (täistaotlus 6. oktoober 2020)
  • Keskkonnaalane juhtimine ja teave (eeltaotlus 16. juuli 2020)
  • Integreeritud projektid (eeltaotlus 6. oktoober 2020)

Taotlusvooru virtuaalne infopäev on plaanis korraldada esmaspäeval, 4. mail 2020. Lisainfo ja registreerimine peagi siinsamas kodulehel.

Küsimuste korral võib pöörduda Keskkonnaministeeriumis ja Keskkonnainvesteeringute Keskuses töötavate programmi LIFE kontaktisikute poole, kes on valmis taotlejaid nõustama ning soovitusi andma.