LIFE programm on Euroopa Komisjoni finantsinstrument, millega rahastatakse keskkonnaprojekte kogu ELis juba üle 25 aasta. See on ainuke otseselt keskkonnale suunatud rahastamisvahend, mis toetab liidu keskkonnapoliitika arengut ja elluviimist. LIFE programm aitab aitab kaasa säästvale arengule, strateegia "Euroopa 2020" eesmärkide ja sihtide saavutamisele ning EL asjakohastele keskkonna- ja kliimastrateegiatele ja - kavadele.

Teated

Vaata järgi 18. augustil 2020 toimunud LIFE programmi töötuba

Ettekanded on leitavad siit. 

_____________________________________________________________________________________________________________________

Eestist esitati 14 keskkonnaprojekti LIFE programmi taotlusvooru

Üleeuroopalise LIFE programmi selle aasta keskkonna- ja looduskaitse valdkondade taotlusvoorud on lõppenud. Eestist soovib rahastust saada 14 projekti. Käimas on veel kliimavaldkonna taotlusvoor, mille tähtaeg on 6. oktoober. LIFE on Euroopa Komisjoni ainuke otseselt keskkonnale suunatud rahastamisvahend, millega toetatakse liidu keskkonnapoliitika arengut ja elluviimist.

Eestist esitati 5 projekti keskkonna- ja ressursitõhususe valdkonda, 6 looduse ja bioloogilise mitmekesisuse valdkonda. Keskkonnaalase juhtimise ja teabe projekte esitati 3. Eesti on kokku seotud 33 erineva projektiga, millest 14 puhul on Eesti põhitaotlejaks. Partnerina lüüakse kaasa 19 Euroopa riigi projektis.

„Sel aastal jagatakse LIFE programmist keskkonna-, looduskaitse- ja kliimaprojektidele kokku ca 450 miljonit eurot,“ tutvustab programmi eelarvet KIKi LIFE projektijuht Gady Künnapuu. „Keskkond ja ressursitõhusus saavad 84 miljonit, loodus ja bioloogiline mitmekesisus 143 miljonit ning keskkonnaalane juhtimine ja teave 11 miljonit eurot. Loodame, et Eesti projektidel läheb hästi ning peagi saame tuua avalikkusele rõõmusõnumeid. Projektide edasipääsust taotlemise teise etappi saame rääkida eeldatavasti juba novembris,“ lisab Künnapuu.

Keskkonnaministeeriumi LIFE projektijuht Triin Kommer sõnab, et endiselt on käimas kliimavaldkonna projektide taotlusvoor, mille tähtaeg on 6. oktoober. „Selle vooru märksõnad on kliimamuutuste leevendamine, nendega kohanemine ning kliimaalane juhtimine ja teave,“ selgitab Kommer. „Ootame kõiki potentsiaalseid taotlejaid virtuaalsesse projektide kirjutamise töötuppa 18. augustil, kus jagame nippe ja soovitusi, kuidas projekti kvaliteetselt kirjutada ning kuuleme teiste kogemusi,“ lisab ta.

Eestis on hetkel LIFE programmi toel käimas mitu edukat ja silmapaistvat projekti. Eestimaa Looduse Fond ja Eesti Loodusmuuseum viivad ellu projekti EstBat LIFE, mille eesmärk tiigilendlaste kaitse tõhustamine ja teadlikkus suurendamine ning seeläbi nahkhiirte häirimise vähendamine. Eestimaa Looduse Fondil, Tartu Ülikoolil ja Arheovisioonil lõppeb selle aasta augustis soode kaitsmise ja taastamise projekt LIFE Mires Estonia. Eestimaa Looduse Fond, Tartu Ülikool, Keskkonnaõiguse Keskus ja Looduskiri veavad eest projekti NaturallyEst LIFE, mille eesmärk on Natura2000 alade võrgustiku tutvustamine ning kohalike kogukondade ja looduskaitse huvide üksteisele lähendamine. Projekti üks populaarsemaid kampaaniaid oli sellel suvel nurmenukuvaatlus. Lisaks lööb Eesti kaasa partnerina mitmes rahvusvahelises projektis.

LIFE programmist võivad taotleda kõik Euroopa Liidus registreeritud juriidilised isikud (MTÜ-d, äriühingud, ülikoolid ja avalik-õiguslikud asutused). Tegemist otsetoetusega, mida vahendab Väikeste ja Keskmise Suurusega Ettevõtjate Rakendusamet (EASME) ning taotlemine käib läbi e-taotluse süsteemi e-proposal. Keskkonnaministeerium ja KIK aitavad muuta LIFE programmi nähtavamaks, tõsta taotlejate teadlikkust projekti võimalustest, aidata parandada projektitaotluste kvaliteeti ning leida sobivaid partnereid.

Lisainfo: LIFE projektijuhid Gady Künnapuu (gady.kynnapuu@kik.ee, 6 274 126) ja Triin Kommer (triin.kommer@envir.ee, 56 905 299)

_____________________________________________________________________________________________________________________

Vaata järgi 4. mail 2020 toimunud LIFE programmi infopäeva

Avades infopäeva salvestuse YouTube kanalis, on võimalik sisukorrast valida konkreetne ettekanne, mida soovite kuulata ilma kerimata. 

Infopäeva ettekanded on leitavad siit

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

LIFE programmi taotlusvoor on avatud

Alates 2. aprillist on avatud LIFE programmi 2020. aasta taotlusvoor, et sel aastal jagada keskkonna-, looduskaitse- ja kliimaprojektidele ligikaudu 450 miljonit eurot. LIFE programm on Euroopa Liidu otseselt keskkonnale suunatud rahastamisvahend, millega toetatakse keskkonnapoliitika arengut ja elluviimist alates 1992. aastast.

Oodatud on keskkonna- ja kliimaprojektid, mille eesmärk on katsetada või edasi arendada keskkonnahoiule kaasaaitavaid tehnoloogiaid, tehnikaid ja meetodeid. Looduskaitseprojektid peaks keskenduma nii parimatele praktikatele kui uutele ja innovaatilistele meetoditele, mis aitavad parandada kaitsealuste ja ohustatud liikide kaitsestaatust või elupaiga seisundit. Samuti võib taotleda raha inimeste teadlikkuse suurendamiseks keskkonnaprobleemidest ja ohtudest.

Taotleda võivad kõik Euroopa Liidus registreeritud juriidilised isikud (MTÜ-d, äriühingud, ülikoolid ja avalik-õiguslikud asutused). Tegemist on otsetoetusega, mida vahendab Väikeste ja Keskmise Suurusega Ettevõtjate Rakendusamet (EASME) ning taotlemine käib läbi e-taotluse süsteemi e-proposal.

Kõik projektid peavad panustama Euroopa Liidu direktiivi või strateegia elluviimisse. Eelistatakse suurema mõjuga projekte, mis oleksid innovatiivsed ja ambitsioonikad. Samas peavad tegevused ja oodatavad tulemused olema realistlikud ja kõik tegevused, sh eelarve olema põhjendatud ja detailselt lahti kirjutatud.

LIFE programmist ei toetata suuremahulise taristu (maksumusega enam kui 0,5 miljonit eurot) ehitamist ja teadusuuringuid ning see pole mõeldud ka maaelu ja regionaalarengu toetamiseks.

Taotluste esitamise tähtajad 2020. aastal

  • Keskkond ja ressursitõhusus (eeltaotlus 14. juuli 2020)
  • Loodus ja bioloogiline mitmekesisus (eeltaotlus 16. juuli 2020)
  • Kliimaprojektid (täistaotlus 6. oktoober 2020)
  • Keskkonnaalane juhtimine ja teave (eeltaotlus 16. juuli 2020)
  • Integreeritud projektid (eeltaotlus 6. oktoober 2020)

Taotlusvooru virtuaalne infopäev on plaanis korraldada esmaspäeval, 4. mail 2020. Lisainfo ja registreerimine peagi siinsamas kodulehel.

Küsimuste korral võib pöörduda Keskkonnaministeeriumis ja Keskkonnainvesteeringute Keskuses töötavate programmi LIFE kontaktisikute poole, kes on valmis taotlejaid nõustama ning soovitusi andma.