LIFE programm on Euroopa Komisjoni finantsinstrument, millega rahastatakse keskkonnaprojekte kogu ELis juba üle 25 aasta. See on ainuke otseselt keskkonnale suunatud rahastamisvahend, mis toetab liidu keskkonnapoliitika arengut ja elluviimist. LIFE programm aitab aitab kaasa säästvale arengule, strateegia "Euroopa 2020" eesmärkide ja sihtide saavutamisele ning EL asjakohastele keskkonna- ja kliimastrateegiatele ja - kavadele.

Teated

 

Veebipõhine LIFE infopäev ja koostööseminar 30. aprillil 2020

Euroopa Komisjon korraldab veebipõhise infopäeva kõigile keskkonnakaitse, kliima ja rohetehnoloogia valdkondade potentsiaalsetele taotlejatele. Üheks päevakorrapunktiks on ka olulised muudatused taotlemisel võrreldes varasemate aastatega. Haarake kinni võimalusest arutleda oma projektiidee üle EASME ekspertidega ning leida projektipartnereid välisriikidest.

Lisainfo ja registreerimine LIFE programmi kodulehel.

 

Teadmiseks kõigile LIFE programmist taotlejatele!

Käesoleva aasta taotlusvoor kuulutatakse välja 2. aprillil! Lisainfot leiab LIFE programmi lehelt ning avaldatakse jooksvalt ka siin kodulehel.

Taotleda võivad kõik Euroopa Liidus registreeritud juriidilised isikud (riigiasutused, MTÜ-d, ülikoolid, ettevõtted jt). Tegemist on otsetoetusega, mida vahendab Euroopa Komisjon ning taotlemine käib läbi e-taotluse süsteemi (e-proposal).

Keskkonna- ja kliimaprojektide puhul toetatakse eelkõige innovaatilisi piloot- ja katseprojekte, mille eesmärgiks on katsetada või edasi arendada tehnoloogiaid, tehnikaid ja meetodeid, mis aitavad kaasa keskkonnahoiule.

Looduskaitseprojektide puhul toetatakse nii parimaid praktikaid kui ka uusi ja innovaatilisi meetodeid, mis aitavad parandada kaitsealuste ja ohustatud liikide kaitsestaatust või elupaiga seisundit.

Samuti toetatakse LIFE programmist projekte, mille eesmärk on suurendada inimeste teadlikkust keskkonnaprobleemidest ja ohtudest.

Projektiidee olemasolul võib juba ühendust võtta Keskkonnaministeeriumi LIFE kontaktisikutega või LIFE projektijuhtidega, kes annavad soovitusi taotluste koostamisel, selgitavad programmi reegleid ning suunavad õigete juhendmaterjalideni. Kontaktid leiab siit.