LIFE programm on Euroopa Komisjoni finantsinstrument, millega rahastatakse keskkonnaprojekte kogu ELis juba üle 25 aasta. See on ainuke otseselt keskkonnale suunatud rahastamisvahend, mis toetab liidu keskkonnapoliitika arengut ja elluviimist. LIFE programm aitab kaasa säästvale arengule, strateegia "Euroopa 2020" eesmärkide ja sihtide saavutamisele ning EL asjakohastele keskkonna- ja kliimastrateegiatele ja - kavadele.

Teated

PARTNERITE OTSING! Hollandi omavalitsus otsivad projektipartnereid puhtale energiale ülemineku taotlusvooru ENERCOM ja COOLING teemadesse. Täpsem info leitav siit ja siit

Kui olete huvitatud partnerina kaasa lööma, siis võtke ühendust Haarlemi omavalitsus esindajaga -  Annika Reinds, areinds@Haarlem.nl.

 

______________________________________________________________________________________________________________________________

 

Eesti Teadusagentuur korraldab kolm temaatilist seminari, et tutvustada Euroopa horisondi 2022. a. taotlusvooru keskkonna ja põllumajanduse valdkondadega seotud teemasid.

Horisondi programmi konsultandid Katrin Saar ja Priit Kilgas annavad avanevatest voorudest ülevaate kolme temaatilise veebiseminari käigus. Üritused toimuvad ClickMeeting veebikeskkonnas ja osalemiseks on vajalik eelnev registreerumine. Veebiseminaril osalemise link saadetakse meilile enne ürituse algust.

Registreeru veebiseminaridele:

4. oktoober kell 10-12 „Vesi ja kliima“ siin

13. oktoober kell 10-12 „Keskkond, elurikkus ja ökosüsteemiteenused“ siin

21. oktoober kell 10-12 „Ring- ja biomajandus ning jätkusuutlikud kogukonnad“ siin

Kontaktid:

Katrin Saar
katrin.saar@etag.ee

Priit Kilgas
priit.kilgas@etag.ee

____________________________________________________________________________________________________________

PARTNERITE OTSING! Põhja-Portugali omavalitsuste ühendus otsib projektipartnereid erinevatesse LIFE projektidesse. Täpsem info, ühenduse kirjeldus ja kontaktid on leitav siit.

________________________________________________________________________________________________

Head LIFE programmist taotlejad! Anname teada, et uue LIFE programmperioodi taotlusvoorud on avatud!

Taotlusi saab sel aastal esitada järgmistes valdkondades:

Keskkond:

• Loodus ja elurikkus

• Ringmajandus ja elukvaliteet 

Kliima: 

• Kliimamuutuste leevendamine ja nendega kohanemine

• Puhtale energiale üleminek

Kui varasemalt on rakendatud keskkonna valdkonnas kaheetapilist taotlemist, siis sel aastal tuleb mõlemas valdkonnas esitada kohe täistaotlus. 

Projektiidee olemasolul on soovitatav konsulteerida LIFE kontaktisikutega, et üheskoos ideed arendades tagada, et plaanitud tegevused panustaksid nii riigi jaoks prioriteetsetesse valdkondadesse kui omaksid ka Euroopa-ülest mõõdet.

Rohkem infot taotlusvoorude kohta leiab CINEA kodulehelt. 

Infopäev uute taotlusvoorude kohta leiab aset 7. septembril 2021. Peagi täpsem info leitav kodulehelt. 

Rohkelt häid ideid ja edu taotlemisel!

______________________________________________________________________________________________

 

Valminud on LIFE programmi esitatud taotluste tagasiside analüüs eesmärgiga anda hinnang 2019. ja 2020. aastatel esitatud taotluste tagasisidele, et selgitada välja põhilisemad vead ja kitsaskohad nagu ka taotluste tugevused. Käesolev analüüs vaatleb taotlustele saadud tagasisidet vastava alamprogrammi hindamiskriteeriumite kaupa ning jagab universaalseid tähelepanekuid järgmisteks taotlusvoorudeks.

___________________________________________________________________________________________________________________

Tartu Ülikooli keemia instituudi reoainetega tegelev uurimisgrupp soovib osaleda partnerina mõnes juba kirjutamisel olemas LIFE projektis.

Teemavaldkonnad, millega tegelevad: reoained keskkonnas, lämmastiku-, fosforireostus ja taaskasutus, nanoosakesed, mikropollutandid, ravimijäägid, raskmetallide taaskasutus seente abil.

Keemia Instituudi keskkonnatehnoloogia töörühmaga koostööd teha soovivatel asustustel/ettevõttetel palume võtta ühendust Ivar Zekkeriga - ivar.zekker@ut.ee

Profiil teadusinfosüsteemis: https://www.etis.ee/CV/Ivar_Zekker/est

_______________________________________________________________________________________________________