Liigu edasi põhisisu juurde

Otsingutulemused

Kaasfinantseerimine

LIFE projektide kaasfinantseerimine Keskkonnainvesteeringute Keskuse keskkonnaprogrammist

LIFE projektidele on võimalik taotleda kaasrahastust KIK-i keskkonnaprogrammi kaasrahastamise programmist, mis arvestab kõigi kaheksa – atmosfääriõhu kaitse, kalanduse, keskkonnateadlikkuse, looduskaitse, merekeskkonna, metsanduse, ringmajanduse ja veemajanduse – programmi eesmärke. Täpsemalt saab vaadata kaasrahastamise programmi tingimusi siit.

Toetust saab taotleda keskkonnaministri määruse nr 10 „Keskkonnaprogrammist toetuse andmise kord ja tingimused“ alusel. Keskkonnaprogrammi kaasrahastamise programmi 2022. aasta eelarve on 400 000 eurot ning ühe projekti toetuse maksimaalne suurus on 50% programmi aastaeelarvest.

2022. aastal on keskkonnaprogrammi kaasrahastamise programmi võimalik taotlusi esitada kahes voorus:

  • I taotlusvoor: 14.02.2022-31.03.202
  • II taotlusvoor: 29.08.2022-30.09.2022

Võimalusel ja vahendite olemasolul korraldatakse täiendavaid taotlusvoore.

Küsimuste korral palume pöörduda KIKi projektikoordinaatori poole: Merike Pärtma @email, tel 6 274 159.

Taotleja koostab taotluse Struktuurtoetuste e-toetuste keskkonnas, kuhu lisab ka LIFE programmi taotluse.

Taotluse esitamine ei garanteeri kaasrahastust. KIK võib projekti toetada kogu summas, osaliselt või jätta rahastamata.

Kaasrahastuse saamise tõenäosuse suurendamiseks on soovitatav juba projektiidee tekkimisel pöörduda Keskkonnaministeeriumi vastava valdkonna LIFE kontaktisiku poole. Konsultatsiooni käigus saadud nõuannetele tuginedes on võimalik projektiideed kohandada nii, et plaanitud tegevused panustaksid riigi jaoks prioriteetsetesse valdkondadesse.

Koostöös on võimalik tagada projekti olulisus nii Eesti riigi kui ka Euroopa jaoks.

Edukat taotlemist!