Liigu edasi põhisisu juurde

Otsingutulemused

Kaasfinantseerimine

LIFE projektide kaasfinantseerimine Keskkonnainvesteeringute Keskuse keskkonnaprogrammist

LIFE projektidele on võimalik taotleda kaasrahastust KIK-i keskkonnaprogrammi kaasrahastamise programmist, mis arvestab kõigi kaheksa – atmosfääriõhu kaitse, kalanduse, keskkonnateadlikkuse, looduskaitse, merekeskkonna, metsanduse, ringmajanduse ja veemajanduse – programmi eesmärke. Täpsemalt saab vaadata kaasrahastamise programmi tingimusi siit.

Toetust saab taotleda keskkonnaministri määruse nr 10 „Keskkonnaprogrammist toetuse andmise kord ja tingimused“ alusel. Keskkonnaprogrammi kaasrahastamise programmi 2023. aasta eelarve on 600 000 eurot. Välisrahastus peab moodustama projekti maksumusest vähemalt 50%.

Oluline meeles pidada:

 • Kaasrahastamise taotlus esitatakse KIKile reeglina pärast põhirahastajalt positiivse rahastusotsuse saamist.
 • Kui kaasrahastavas projektis on Eestis mitu partnerit, võib kaasrahastamist taotleda vaid põhipartner. Selleks lepivad projekti Eesti partnerid vajaduse korral omavahel kokku, kes neist tegutseb kaasrahastamist taotledes teiste nimel põhipartnerina.
 • Taotlus tuleb esitada summale, mis on Eesti partnerite omafinantseering välisprojektis. KIK kaasrahastab:
  • äriühingute projekte kuni 50% ulatuses;
  • avalik-õiguslike juriidiliste isikute (sh KOV) projekte kuni 80% ulatuses;
  • sihtasutuste ja mittetulundusühingute projekte kuni 90% ulatuses;
  • valitsus- ja riigiasutuste projekte kuni 100% ulatuses projekti abikõlblikest kuludest.
 • Riigiabi puhul kohaldatakse vastavaid riigiabi piirmäärasid.
 • Kui KIK toetus kaasrahastatavas projektis on üle 50%, siis esitatakse taotlus üldises korras keskkonnaprogrammi.

2023. aastal on keskkonnaprogrammi kaasrahastamise programmi võimalik taotlusi esitada kahes voorus:

 • I taotlusvoor: 01.03.2023-31.03.2023 kell 17.00
 • II taotlusvoor: täpsustamisel

Võimalusel ja vahendite olemasolul korraldatakse täiendavaid taotlusvoore.

Küsimuste korral palume pöörduda KIKi projektikoordinaatori poole: Monika Pihlak, @email, tel 6 274 305.

Taotleja koostab taotluse Struktuurtoetuste e-toetuste keskkonnas, kuhu lisab ka LIFE programmi taotluse.

Taotluse esitamine ei garanteeri kaasrahastust. KIK võib projekti toetada kogu summas, osaliselt või jätta rahastamata.

Kaasrahastuse saamise tõenäosuse suurendamiseks on soovitatav juba projektiidee tekkimisel pöörduda Keskkonnaministeeriumi vastava valdkonna LIFE kontaktisiku poole. Konsultatsiooni käigus saadud nõuannetele tuginedes on võimalik projektiideed kohandada nii, et plaanitud tegevused panustaksid riigi jaoks prioriteetsetesse valdkondadesse.

Koostöös on võimalik tagada projekti olulisus nii Eesti riigi kui ka Euroopa jaoks.

Edukat taotlemist!