Liigu edasi põhisisu juurde

Otsingutulemused

Euroopa Komisjon ootab tagasisidet LIFE programmi 2014-2020 perioodi rakendamise kohta

20.01.2023
pilt

Järelhindamise käigus hinnatakse LIFE programmi 2014-2020 raames rahastatud meetmete rakendamist. See aitab teha üldisi järeldusi ning anda võimalikke soovitusi LIFE programmi rakendamise parendamiseks.

Vastustes palutakse jääda eelpoolnimetatud perioodi vahemikku ning mitte anda tagasisidet 2021. ja 2022. aasta taotlusvoorude kohta.

Uuring ootab kõikide sidusrühmade panust. Mõned küsimused on esitatud konkreetselt LIFE programmist taotlejatele, riiklikele kontaktpunktidele ja liikmesriikide komiteede liikmetele ning järelevalveasutustele ja hindajatele.

Uuringu tulemusena tehakse asjakohaseid järeldusi ja soovitusi LIFE programmi järgnevate taotlusvoorude tarbeks ning tugevdatakse selle koostoimet laiema ELi poliitikamaastikuga, eelkõige Euroopa rohelise kokkuleppega.  

Meetod:

  • Küsitlus koosneb 26-45 küsimusest (sõltuvalt vastajate kategooriast) ja selle täitmine ei tohiks võtta kauem kui 30-40 minutit. Samuti on võimalik lisada dokumente või tõendavaid dokumente:.
  • Saate oma vastused salvestada ja täita küsimustikku mitmel korral, klõpsates ekraani paremal ülaosas asuvat nuppu "Salvesta ja jätka hiljem".
  • Kõik vastused on anonüümsed. Küsitluse andmeid analüüsitakse koondtasemel ja individuaalseid (anonüümseid) vastuseid ei avaldata.
  • Uuringus osalemise tähtaeg on 24. märts 2023.

Uuringule saab vastata SIIN!