Liigu edasi põhisisu juurde

Otsingutulemused

LIFE IP BuildESTi teemad 2022. a ehitusmessil

20.04.2022

6.-9. aprillil toimunud ehitusmessil ESTBUILD 2022 osalesid ka teadusarendusprojekti BuildESTi partnerid, et teavitada laiemat avalikkust projekti ambitsioonidest, eesmärkidest ja tegevustest, jagad senist praktikat ja tulevikuootusi.

BuildEST on teadusarendusprojekt, mille eesmärgiks on töötada välja lahendused hoonete energiatõhusaks uuendamiseks, Eesti hoonete pikaajalise rekonstrueerimisstrateegia rakendamiseks. Projekti rahastab Euroopa Kliima, Taristu ja Keskkonna Rakendusamet. Projektil on 18 partnerit.

Ehitusmesil tegi BuildSTi programmi tutvustava ettekande Lauri Suu Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumist konverentsil „Jätkusuutlik ehitamine Eestis“.  Lauri tutvustas viimase paarikümne aasta renoveerimispraktika kujunemist, muutumist ja tulevikutrende – kuhu tahame järgmiste aastakümnetega jõuda ning milliseid lahendusi otsime LIFE IP BuildESTi projekti raames.  Konverentsil osales koha peal umbes 60 inimest ning veebis jälgijaid oli 3500.

Üllar Alev Muinsuskaitseametist pidas Eesti Vabaõhumuuseumi Maaarhitektuuri keskuse BuildESTi projekti spetsialistilt-spetsialistile loengusarja raames loengu „Puitmajapäeval“ eramu soojapidavuse tõstmise eelistustest viimase paarikümne aasta jooksul. Seda loengut oli koha peal kuulamas umbes 20 inimest ja veebis ca 200 vaatajat.

Hea meel oli tõdeda, et lisaks konkreetsetele ettekannetele, oli ehitusmessi programmis mitmed ettekanded otseselt seotud BuildESTi projekti teemadega. Nii oli „Jätkusuutlik ehitus Eestis“ konverentsi ettekanded ja arutelud suunatud neile samadele küsimustele, millele otsitakse vastuseid ka BuildESTi raames – kuidas ehitada senisest jätkusuutlikumalt, targemalt ja kliimasõbralikumalt. Samuti oli BuildESTi temaatikaga seotud messi „Katusepäeva“ raames toimunud Ivo Jaanisoo (MKM) ettekanne „Ehituse pikk vaade ja rohepööre“ ja Hannamary Seli (MKM) ettekanne hoonete energiatõhususe direktiivi muudatuste teemadel „Energiasäästlik mõtteviis hoonetes – kuidas tegutseda?“ programmi raames.

Hoonete ehitamine ja nende ülalpidamine on keskkonnale väga suure mõjuga. Keskkonna vaatest on parim variant, kui jätta maja ehitamata ning energia kasutamata. Paremuselt järgmine valik on olemasolevat maja targalt uuendada, et hoida kokku energiat ja loodusvarasid. Vanade majade nutikas ja kliimasõbralik korrastamine aitab lahendada mitu muret ühekorraga.

Selleks, et leida parimad võimalikud lahendused ja neid ka päris elus testida, ongi BuildESTi teadusarendusprojekt ellu kutsutud. See on kui erinevaid osapooli siduv kiirendi, et meie hoonete pikaajaline strateegia saaks ellu rakendatud parimal võimalikul viisil.

Lisainfo: Anni Martin, BuildEst koordinaator, @email