Liigu edasi põhisisu juurde

Otsingutulemused

Lühendid

Lühendite selgitus: 

NCP (National Contact Point) – LIFE programmi kontaktisik. Hetkel töötavad Keskkonnaministeeriumis ja Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumis kuue erineva valdkonna NCPd, kelle kontaktid leiat siit.  

CINEA (European Climate Infrastructure and Environment Executive Agency) -  Euroopa kliima-, infrastruktuuri- ja keskkonnaküsimuste rakendusamet, kelle ülesandeks on LIFE projektide haldamine s.h taotlusprotsessi läbiviimine

LIFE CAP (Capacity) – LIFE programmist teadlikkuse tõstmise projekt

IP (Integrated Project) - integreeritud projektid, mis on suure territoriaalse ulatusega (hõlmates üht või mitut piirkonda või tervet riiki ning mitut valdkonda) ning need on suunatud keskkonna ja kliimaga seotud tegevuskavade ja strateegiate rakendamisele, mis on nõutavad keskkonna- või kliimaalaste õigusaktide kohaselt või liidu teiste õigusaktide alusel või mille on välja töötanud liikmesriikide ametiasutused.

KeM - Keskkonnaministeerium

KIK - Keskkonnainvesteeringute Keskus