Liigu edasi põhisisu juurde

Otsingutulemused

Eesti Keskkonnauuringute Keskus võtab Aidu karjääris veeproove

09.05.2024

Eesti Keskkonnauuringute Keskus OÜ alustas juba veebruaris veeproovide võtmist suletud Aidu karjääri veest. Proove võeti 6 kohast, mis valiti välja koostöös Tartu Ülikooliga. 

Aasta jooksul on plaanis võtta proove 4 korda erinevatel aastaaegadel, lisaks veebruarile aprilli lõpus/mai alguses, augustis ja novembris. 

Lisaks tavanäitajatele analüüsitakse ka raskemetallide sisaldust vees. Aidu karjääris on varasemate uuringute raames avastatud kõrge nikli sisaldus, mis ületab pinnaveele seatud norme. Nikli sisaldus suureneb sügavamates veekihtides. Põlevkivikarjääridest väljuvale veele on omane ka kõrge sulfaatide sisaldus.

Eelmisel aastal võttis Eesti Keskkonnauuringute Keskus proovid ka Sirgala karjäärist.

Valitud aladele Aidu karjääris plaanitakse rajada Tartu Ülikooli poolt taimestikuga saared, antud tegevuse tarbeks hinnatakse eelnevalt vee kvaliteedinäitajaid. 

Tegevustega soodustatakse tehisveekogudel looduslike veekogude ökosüsteemiga sarnaste veekogude teket, näiteks õõtsiksoo teket. Lisaks uuritakse kaevandusvee mõju olemasolevate pinnaveekogude seisundile ning suletud karjääride potentsiaali joogi- või tootmisvee allikana.

Eesti Keskkonnuuringute Keskus rajas 2021. aastal Rakvere Soolikaojale taimkattega ujuvsaared, mis parandavad ojas voolava vee kvaliteeti.

Aidu karjääri proove võetakse ja ujuvsaari ehitatakse projekti LIFE-SIP AdaptEST raames. Üks projekti eesmärkidest on endistel kaevanduskohtadel märgalade taastamise potentsiaali hindamine joogi- või tarbevee varustuskindluse ja CO2 sidumisvõime suurendamiseks.

Eesti Keskkonnauuringute Keskus OÜ on vastutav töö täitmise eest, lisaks osalevad Tallinna Tehnikaülikool, Tartu Ülikool ja Eesti Maaülikool. 

Lisainfo:
Keskkonnauuringute Keskus OÜ, Allar Aron (@email