Liigu edasi põhisisu juurde

Otsingutulemused

Taotlemine

LIFE programm on Euroopa Komisjoni tsentraalselt hallatav rahastamisvahend. Euroopa Komisjon on programmi juhtüksus, projekti haldamise, sh taotlusprotsessi läbiviimise on komisjon delegeerinud Euroopa kliima-, infrastruktuuri- ja keskkonnaküsimuste rakendusametile (CINEA).

Taotlused tuleb esitada elektrooniliselt e-taotluse süsteemi kaudu. Tegemist on otsetoetusega, mida Eesti ametiasutused ei vahenda.

Info taotlusvooru kohta:

  • Igal aastal korraldatakse üks taotlusvoor ja sõltuvalt prioriteetsest valdkonnast on taotluse esitamise tähtajad erinevad.
  • Oluline kriteerium taotluste hindamisel on lahendatava keskkonnaprobleemi suurus Euroopa tasemel, mistõttu projekti Euroopa mõõde on väga oluline.
  • Taotlused peavad olema tehniliselt ja finantsiliselt hästi ette valmistatud.
  • Projektid, mida rahastatakse LIFE programmist on reeglina mahukad, kuid toetuse määr olenevalt valdkonnast on 60-95 protsenti.
  • Koostöö teiste osapooltega ei ole kohustuslik, kuid praktika näitab, et rahvusvahelise partneri kaasamine tõstab taotluse edukust.
  • Kõik projektitaotlused üle Euroopa Liidu konkureerivad omavahel, mis tähendab, et konkurents on suur ja rahastatakse üksnes parimaid projekte. Seetõttu tuleb pöörata olulist tähelepanu taotluste kvaliteedile.

NB! LIFE programmist ei toetata suuremahulise taristu (maksumusega enam kui 0,5 mln eurot) ehitamist ja teadusuuringuid (selleks on Horisont 2020) ning see pole mõeldud maaelu ja regionaalarengu toetamiseks (selleks on põllumajandustoetused ja struktuuritoetused).

Keskkonnaministeeriumis ja Keskkonnainvesteeringute Keskuses töötavad LIFE kontaktisikud, kes on valmis taotlejaid nõustama ning taotlusi läbi vaatama. Kontaktisikud saavad viidata taotluses olevatele puudustele ning anda nõu, kuidas taotlust parandada või täiendada. Kontaktisikute andmed on leitavad kontaktide lehelt.

Täpsem informatsioon programmi ja taotlemise kohta on kättesaadavad CINEA koduleheküljelt ning detailsed juhendmaterjalid taotlejatele siit.

Euroopa Komisjoni tööprogramm

Programmi haldamiseks on Euroopa Komisjon vastu võtnud rakendusakti "Programmi LIFE mitmeaastane tööprogramm 2021-2024", mis loob raamistiku programmi haldamiseks nelja aasta jooksul.  

Eelnevate perioodide tööprogrammid on leitavad siit:

Kõikide LIFE programmist rahastatud projektidega saab tutvuda projektide andmebaasis