KONTAKT

Krista Tõnisson - LIFE kontaktisik üldistes küsimustes, e-post krista.tonisson@envir.ee, telefon +372 626 0727

Merike Linnamägi - LIFE kontaktisik looduskaitse küsimustes, e-post merike.linnamagi@envir.ee, telefon +372 626 2900

Olav Ojala -  LIFE kontaktisik keskkonna valdkonnas (veemajandus, veekogud, jääkreostus jm) e-post olav.ojala@envir.ee, telefon +372 626 2919

Mihkel Krusberg - LIFE kontaktisik ressursitõhususe valdkonnas, e-post mihkel.krusberg@envir.ee, telefon +372 626 0752

Maris Arro - LIFE kontaktisik kliima valdkonnas, e-post maris.arro@envir.ee, telefon +372 626 2986

Gady Künnapuu - LIFE projektijuht, e-post gady.kynnapuu@kik.ee, telefon +372 627 4126

Triin Kommer - LIFE projektijuht, e-post triin.kommer@envir.ee, telefon +372 5690 5299