KONTAKT

Timo Kark - LIFE projektijuht, e-post timo.kark@envir.ee, telefon +372 5348 3518

Allan Tamme - LIFE kontaktisik üldistes küsimustes, e-post allan.tamme@envir.ee, telefon +372 626 2965

Merike Linnamägi - LIFE kontaktisik looduskaitse küsimustes, e-post merike.linnamagi@envir.ee, telefon +372 626 2900

Olav Ojala -  LIFE kontaktisik joogivee- ja reoveeprojektide küsimustes, e-post olav.ojala@envir.ee, telefon +372 626 2919

Peep Siim - LIFE kontaktisik kalapääsude, jääkreostusobjektide puhastamise ning keskkonnaseire küsimustes, e-post peep.siim@envir.ee, telefon +372 666 0915

Maris Arro - LIFE kontaktisik kliima valdkonnas, e-post maris.arro@envir.ee, telefon +372 626 2986

Jaana Merisaar - LIFE kontaktisik ressursitõhususe valdkonnas, e-post jaana.merisaar@envir.ee, telefon 626 0746

Annely Holm - LIFE to Alvars projektijuht, e-post annely.holm@keskkonnaamet.ee, telefon +372 51 16738