KONTAKT

Krista Tõnisson - LIFE kontaktisik üldistes küsimustes, e-post krista.tonisson@envir.ee, telefon +372 626 0727

Merike Linnamägi - LIFE kontaktisik looduskaitse küsimustes, e-post merike.linnamagi@envir.ee, telefon +372 626 2900

Olav Ojala -  LIFE kontaktisik keskkonna valdkonnas (veemajandus, veekogud, jääkreostus jm) e-post olav.ojala@envir.ee, telefon +372 626 2919

Jaana Merisaar - LIFE kontaktisik ressursitõhususe valdkonnas, e-post jaana.merisaar@envir.ee, telefon 626 0746

Maris Arro - LIFE kontaktisik kliima valdkonnas, e-post maris.arro@envir.ee, telefon +372 626 2986