KONTAKT

Krista Tõnisson - LIFE kontaktisik üldistes küsimustes, e-post krista.tonisson@envir.ee, telefon +372 626 0727

Merike Linnamägi - LIFE kontaktisik looduskaitse küsimustes, e-post merike.linnamagi@envir.ee, telefon +372 626 2900

Olav Ojala -  LIFE kontaktisik keskkonna valdkonnas (veemajandus, veekogud, jääkreostus jm) e-post olav.ojala@envir.ee, telefon +372 626 2919

Mihkel Krusberg - LIFE kontaktisik ressursitõhususe valdkonnas, e-post mihkel.krusberg@envir.ee, telefon +372 626 0752

Krista Kupits - LIFE kontaktisik ressursitõhususe valdkonnas, e-post krista.kupits@envir.ee, telefon +372 5662 6203

Maris Arro - LIFE kontaktisik kliima valdkonnas, e-post maris.arro@envir.ee, telefon +372 626 2986

Siret Talve - LIFE kontaktisik puhtale energiale ülemineku valdkonnas, e-post siret.talve@mkm.ee, telefon +372 639 7660

Gady Künnapuu - LIFE AwaRaEst 2 projektijuht, e-post gady.kynnapuu@kik.ee, telefon +372 627 4126

Triin Kommer - LIFE AwaRaEst 2 projektijuht, e-post triin.kommer@envir.ee, telefon +372 5690 5299