Liigu edasi põhisisu juurde

Otsingutulemused

Algab Randvere teele sademevee ringkasutuse süsteemi projekteerimine

08.03.2024

Randvere teele loodava valla peatänava projekt on jõudnud järgmisesesse faasi – 21. veebruari istungil kinnitas vallavalitsus sealse sademevee ringkasutuse süsteemi projekteerijaks Schöttli Keskkonnatehnika AS-i. Tegemist on ühe peatänava tegevusala rajamisega, milline valmib Euroopa Liidu LIFE programmi abil.

Hinnapäringud saadeti kokku kümnele selles valdkonnas kogemusi omavale ettevõttele ja oma pakkumised esitasid viis. Neist odavaima pakkumise tegi Schöttli Keskkonnatehnika AS, kelle vallavalitsus kinnitas edukaks. 
Tööde käigus on kavas rajada Randvere teele (Kaluri tee ja Mereranna teede vahelisse piirkonda) toimiv sademeveesüsteem ja paigaldada restkaevud sademevee kogumiseks. 

Mereranna tee L4 kinnistu haljakule rajatakse tark sademevee kogumismahuti koos säästliku sademeveelahendusega. Mahuti ühendatakse Randvere tee peatrassiga, tagamaks vee olemasolu ning vajadusel ülevool. Sellesse kogutud sademevett kasutatakse taimede kastmiseks ning tulevikus soovitakse sinna ühendada ka avalik tualett ja rajada veevõtupunkt teehoolduse tarbeks (tänavapuhastusmasinate ja torustiku survepesu vesi). Nii ei pea enam joogiveetrassi vett kasutama tehnilisteks töödeks.  Lisaks rajatakse projekti raames näidisalale puidust laudtee, soodustamaks ala avalikku kasutust. Haljakule istutatakse juurde taimi, et tõsta selle atraktiivsust. Tööd peaksid lõppema 2025. aasta suvel.

Euroopa kliimataluvuse innovatsiooni sünnib Viimsis

Abivallavanem Alar Miku sõnul on see järgmine samm muutuse suunas, mida viimsilased Randvere teel nägema hakkavad.

„Meil on õnnestunud valla innovatsiooni ja keskkonnasäästu suurendamiseks kaasata Viimsisse läbi mitmete projektide välisfondide toetust. Rohuneeme teest kuni Temmepõllu teeni kulgevast Randvere teest kujuneb läbi erinevate projektitegevuste Viimsi peatänav, mis saab olema lisaks muule ka innovaatiline ja keskkonnasäästlik. See pole lihtsalt sõnakõlks, vaid sellest tänavast kujuneb päris mitmes aspektis katse- ja õppekeskkond, millest kogu Euroopa ammutab kogemusi tuleviku linnalise ruumi kujundamisel,“ selgitas Alar Mik.

Projekti „Looduspõhiste ja nutikate lahenduste väljatöötamine ja demonstreerimine linnaliste alade kliimakindluse parandamiseks Eestis ja Lätis“ ehk LIFE LATESTadapt põhieesmärk on välja töötada looduspõhiste ja nutikate lahenduste näidisportfoolio linnade kliimataluvuse parandamiseks Eestis ja Lätis. Viimsi vallavalitsus on selles rahvusvahelise projekti juhtpartner. Projekti raames töötatakse välja ja katsetatakse meetmete komplekti, mis aitavad ära hoida paduvihmade korral linna sademeveesüsteemi ülekoormuse tõttu tekkivaid üleujutusi. Loe lisaks: https://lifelatestadapt.viimsivald.ee/et/projektist/ 

Heiko Leesment
avalike suhete osakond

Foto: Peatänava eskiisprojekti 3D vaade Mereranna tee alguse alale, milliselt saab alguse kavandatav laudistee ja tegevusala haljastus. (InfraBIM OÜ)