Liigu edasi põhisisu juurde

Otsingutulemused

Esmaspäeval avanevad keskkonnaprogrammi esimesed taotlusvoorud

08.03.2024
taim pihus

Kliimaminister Kristen Michal kinnitas keskkonnaprogrammi 2024. aasta eelarve, esimesed voorud avab Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) juba esmaspäeval, 11. märtsil. 

Kliimaminister Kristen Michal selgitas, et ministeerium lähtub keskkonnaeesmärkide täitmisel põhimõttest, et majandus saaks jääda looduse piiridesse nii transpordis, tööstuses, jäätmemajanduses kui metsanduses. 

„Toetuste eesmärk on kaitsta keskkonda ning kultuuripärandit, edendades samal aja säästvat arengut, et kindlustada tervise- ja heaoluvajadustele vastav keskkond praegusele ja tulevastele põlvedele. Lisaks iga-aastasele keskkonnaprogrammile on aastatel 2024 – 2027 plaanis suunata EL ja muudest vahenditest enam kui 250 miljonit eurot keskkonnasõbraliku majanduskasvu ning elurikkuse taastamisse,“ lausus Michal. 

Keskkonnaprogrammist avaneb suur osa taotlemiseks esimeses kvartalis. Esimesena saab toetust taotleda atmosfääriõhu kaitse, kaasrahastamise, kalanduse, loodus- ja keskkonnakaitse, merekeskkonna, metsanduse ja veemajanduse programmide tegevustele. 

2024. aasta keskkonnaprogrammi taotlusvoorude eelarved ja voorude avanemise ajad:

  • Atmosfääriõhu kaitse – 850 000 eurot, I kvartal
  • Kalandus – 600 000 eurot, I kvartal
  • Merekeskkond – 450 000 eurot, I kvartal
  • Metsandus – 630 000 eurot, I kvartal
  • Veemajandus – 3 607 500 eurot, I kvartal
  • Erametsandus – 3 295 256 eurot, I kvartal
  • Kaasrahastamine – 360 000 eurot, I ja III kvartal
  • Loodus- ja keskkonnakaitse – 855 000 eurot, I ja III kvartal
  • Keskkonnateadlikkus – 1 350 000 eurot, II kvartal
  • Ringmajandus – 540 000 eurot, IV kvartal

Keskkonnaprogrammi kogueelarve on 12,5 miljonit eurot. Täpsed toetussummad sõltuvad iga-aastasest vee erikasutustasu ja raadamistasu laekumisest. 

Kõikide taotlusvoorude puhul avaldatakse taotlemise tingimused KIKi kodulehel vähemalt 30 päeva enne taotluste esitamise tähtpäeva. 

Lisaks keskkonnaprogrammile suunatakse aastani 2027 kliima- ja keskkonnatoetusteks olulisi vahendeid, näiteks ringmajanduse arendamise toetamiseks enam kui 100 miljonit eurot, õhusaaste vähendamiseks kaugküttesüsteemide ja katelseadmete toetustena 22,5 miljonit eurot. Veemajanduses on plaan 25 miljoni euroga toetada kombineeritud ja lahkvoolsete sademeveesüsteemide rajamist ning reoveepuhastite energiatõhususe parandamist. Neli miljonit eurot on ette nähtud üleujutuste ennetamiseks ja leevendamiseks. 

Looduskaitsetöödesse elupaikade ja liikide soodsa seisundi saavutamiseks suunatakse pea kümme miljonit eurot. Samuti kaasrahastatakse kliimaeesmärkidesse panustavaid koostööprojekte kuue miljoni euroga,  samas mahus toetatakse kohalikke omavalitsusi kliima- ja energiakavade ning rohestamiskavade koostamisel ning rohetaristu rajamisel. Täpsemad rahastustingimused ja voorude ajakava on veel selgumas.