Liigu edasi põhisisu juurde

Otsingutulemused

Eesti ja Läti koostöös otsitakse lahendusi puisniitude taastamiseks ja hooldamiseks

21.03.2022

Neljapäeval, 17. märtsil alustati puisniitude taastamise projekti „PuisniiduLife“ ehk „WoodMeadowLife“ avaseminaril Pärnumaal koostöö sihtide seadmist järgmiseks viieks aastaks. Avakoosolekul tutvustasid projekti partnerid nii Eestist kui Lätist lähiaastate tegevusi.  

Koostööprojekti „Puisniitude taastamine ja jätkusuutliku majandamise edendamine Eestis ja Lätis“ eesmärk on parandada meie looduses väga väärtuslike elurikkuse oaaside – puisniitude – olukorda. „Soovime koos maaomanike, maahooldajate, valdkonna kodanikuühenduste ning teadlastega luua puisniitude hooldamisel jätkusuutlikke lahendusi ning suurendada avalikkuse teadlikkust puisniitude loodus- ja kultuuripärandist, nende kaitsest ja majandamisest,“ võttis Keskkonnaameti projektijuht Heidi Öövel kokku suurimad eesmärgid. 

Koos Tartu Ülikooli ökoloogidega valmivad niitude taastamiskavad, mis lähtuvad iga puisniiduala eripärast. Ökoloog Aveliina Helm ütles, et temale teadlasena pakub kõige rohkem huvi see, et seirates projekti käigus taastatavaid ja hooldatavaid alasid ja nende käekäiku, saab hinnata, kas valitud tegevused olid mõjusad. 
Jaak-Albert Metsoja Pärandkoosluste Kaitse Ühingust rääkis, et nemad saavad lisaks taastamiskavade loomises osalemisele aidata koos maahooldajate ja -omanikega koguda puisniitude hooldamisega seotud pärimust ja omakorda häid töövõtteid ja teadmisi koolituste kaudu edasi anda.

Eesti Kunstiakadeemia roll projektis on puisniitude pärandi uurimine. EKA dotsendi Riin Alatalu sõnul kaalutakse selle koostööprojekti raames ka Eesti puisniitude esitamist UNESCO maailmapärandi nimekirja. Projekti jooksul toimub rahvusvaheline suvekool üliõpilastele, seminar ning 2026. aastal ilmub ülevaatlik puisniitude trükis. 

Mario Talvist MTÜ-st Eesti Poollooduslike Koosluste Hooldajad sõnas, et tema huvi on aru saada, mida projekt WoodMeadowLife  maahooldajatele kaasa toob. „Lisaks saame maahooldajatena soovitada, millele tuleb praktilise poole pealt mõelda, et hilisem taastamine ja hooldamine võimalikult hästi sujuks. Paljud meie ühingu liikmetest soovivad oma tegevust laieneda ning panustada oluliselt pärandniitude seisundi parandamisse ja selles mõttes on PuisniiduLife hea võimalus,“ sõnas Mario Talvist. 

Eesti-Läti ühisesse projekti on kaasatud kokku 33 puisniiduala, neist 25 asuvad Eestis (Saaremaal, Hiiumaal, Pärnumaal, Läänemaal, Lääne-Virumaal, Raplamaal, Tartu- ja Valgamaal) ning kaheksa Lätis. 

Projekti juhtpartner on Keskkonnaamet, osalevad ka MTÜ Pärandkoosluste Kaitse Ühing, Eestimaa Looduse Fond, Tartu Ülikool ja Eesti Kunstiakadeemia, Läti Looduse Fond ja Ökoloogilise Taastamise Ühingu Euroopa sektsioon. 

Projekti eelarve on ligikaudu 6,7 miljonit eurot, millest Euroopa Komisjoni toetus on 75% ning 25% kaetakse projekti partnerite ja SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse osalusel.

Lisateavet projekti „PuisniiduLife“ kohta saab lugeda aadressilt keskkonnaamet.ee/woodmeadoflife ja Facebooki lehelt Eesti Pärandniidud

Lisateave:
Heidi Öövel
Keskkonnaameti looduskaitse korraldamise osakonna projektijuht
@email 
5347 9190