Liigu edasi põhisisu juurde

Otsingutulemused

KIK avas kaasrahastuse taotlusvooru

20.10.2023
taim rahaga täidetud vaasis marmorist tööpinnal

Tänasest, 20. oktoobrist kuni 20. novembrini saab KIKist taotleda toetust projektidele, mis saavad põhirahastuse välisallikatest (näiteks LIFE programm, Interreg, Horizon, Innovatsioonifond jms).

Kaasrahastamise programmi eelarve 2023. aastal on 600 000 eurot, mis jaguneb kahe taotlusvooru vahel. Täna avanenud teise taotlusvooru eelarve on 212 983,82 eurot.

Kaasrahastatava projekti eesmärk peab vastama keskkonnaprogrammi üldeesmärgile ja arvestama atmosfääriõhu kaitse, kalanduse, keskkonnateadlikkuse, looduskaitse, merekeskkonna, metsanduse, ringmajanduse või veemajanduse valdkondliku programmi eesmärgiga. Välisrahastus peab moodustama projekti maksumusest vähemalt 50%.

Olulised tingimused toetuse taotlemiseks:

 • Kaasrahastamise taotlus esitatakse KIKile reeglina pärast põhirahastajalt positiivse rahastusotsuse saamist.
 • Kui kaasrahastavas projektis on Eestis mitu partnerit, võib kaasrahastamist taotleda vaid põhipartner. Selleks lepivad projekti Eesti partnerid vajaduse korral omavahel kokku, kes neist tegutseb kaasrahastamist taotledes teiste nimel põhipartnerina.
 • Taotlus tuleb esitada summale, mis on Eesti partnerite omafinantseering välisprojektis. KIK kaasrahastab:
  • äriühingute projekte kuni 50% ulatuses;
  • avalik-õiguslike juriidiliste isikute (sh KOV) projekte kuni 80% ulatuses;
  • sihtasutuste ja mittetulundusühingute projekte kuni 90% ulatuses;
  • valitsus- ja riigiasutuste projekte kuni 100% ulatuses projekti abikõlblikest kuludest.
 • Riigiabi puhul kohaldatakse vastavaid riigiabi piirmäärasid.
 • Kui KIKi toetus kaasrahastatavas projektis on üle 50%, siis esitatakse taotlus üldises korras keskkonnaprogrammi.

Kõikide tingimustega saab tutvuda KIKi kodulehel SIIN.

Taotlusi saab esitada E-toetuse keskkonna kaudu alates 20. oktoobrist. Taotluste esitamise tähtaeg on 20. novembril 2023 kell 17.00.

Taotlusvooru infotund toimub 10. novembril kell 11.00-12.00 Teamsi keskkonnas. Registreerumine on avatud SIIN. Palume osalemisest teada anda hiljemalt 8. novembriks.

Toetust saab taotleda keskkonnaministri määruse nr 10 Keskkonnaprogrammist toetuse andmise kord ja tingimused järgi. Toetuse töötasid välja KIK ja Keskkonnaministeerium.

Foto: Unsplash