Liigu edasi põhisisu juurde

Otsingutulemused

Uus kaardirakendus näitab Eesti pärandniitude asukohti

03.05.2022

Keskkonnaameti ja Maa-ameti koostöös valmis kaardirakendus, kuhu on koondatud ülevaade teadaolevatest pärandniitudest kaitstavatel aladel. Rakendusest saavad maaomanikud ja pärandniitude majandajad uurida, milliseid niite saab liigirikkuse toetamiseks taastama või hooldama asuda. 

Pärandniidud on olulised elurikkuse tuumikalad. Pärandniitude taastamine ning hooldamine on oluline, et sealseid elupaiku ning neist sõltuvaid liike toetada ja hoida. 

Kui varem oli Eesti pärandniitudega seotud teave hajutatult eri kaardirakenduses, siis nüüd saab seda mugavalt vaadata ühest kohast. „Loodetavasti saavad maaomanikud nüüd hõlpsamini uurida, kas nende maal asub mõni liigirikas pärandniit, mida saab toetuste abil asuda taastama või hooldama. Samuti on rakendus väärt infoallikas praegustele niitude majandajatele – andmekihtide võrdlemisel saab teada, millised niidud on seni veel hooldamata,“ ütles Keskkonnaameti maahoolduse büroo peaspetsialist Kaidi Jakobson. 

Muu hulgas näeb kaardirakendusest, milliseid niite praegu hooldatakse ja taastatakse, millised pärandniitudega maad on RMK välja rentinud, milliste niitude majandamist on Keskkonnainvesteeringute Keskus toetanud ning milliseid puisniite saab edaspidi taastada PuisniiduLIFE projekti toel. Vaata inventeeritud pärandniitude asukohti ja lisateavet Maa-ameti kaardirakendusest

2021. aasta andmetel hooldatakse praegu Eestis 38 000 ha pärandniite. 2027. aastaks on seatud riiklik eesmärk hooldada pärandniite Eestis vähemalt 50 000 hektaril. Eesmärgi saavutamiseks vaja pärandkooslusi taastada veel ligikaudu 12 000 hektaril. 
Rohkem teavet pärandniitude, hoolduskavade ja toetuste taotlemise kohta leiab Keskkonnaameti kodulehelt. Juhiseid pärandniitude taastamise ning hooldamise kohta leiab veebilehe loodusrikaseesti.ee nõustamise rubriigist. 

Juhul, kui mõnel maaomanikul, pärandniidu majandajal või teisel loodusesõbral on teavet pärandniidu kohta, mida pole kaardile kantud, palume sellest teavitada e-aadressil @email

Lisateave:
Kaidi Jakobson
Keskkonnaameti maahoolduse büroo peaspetsialist
@email
5197 7357 

Küsimused kaardirakenduse kohta:
Sulev Õitspuu
Maa-ameti geoinfosüsteemide büroo juhataja
@email 
5697 0799