Liigu edasi põhisisu juurde

Otsingutulemused

Johan Skytte poliitikauuringute instituut koolitab Euroopa omavalitsusi puhtale energiale üleminekuks

04.01.2024

Alates novembrist osalevad Tartu Ülikooli eksperdid Euroopa Liidu toetatud roheülemineku projektis, mille raames valmistavad ette koolitusmaterjale ja jagavad teadmisi Euroopa omavalitsustele.

Tulenevalt Euroopa Liidu eesmärgist vähendada CO2 heidet 2030. aastaks 40%, teeb liit jõupingutusi, et aidata Euroopa keskmisi ja väikeseid eraldatud piirkondi vajalike toetuste ja teadmistega. Sama eesmärgi elluviimiseks rahastab EL ka Tartu Ülikooli Johan Skytte poliitikauuringute instituudi ja Euroopa partnerite väljatöötatud projekti LOCAL GoGREEN („Empowering local authorities for accelerating the CET“). Projekti raames töötatakse välja uued lahendused, mis kiirendavad kohalike omavalitsuste üleminekut puhtale energiale.

Skytte instituudi ülesanne on luua kohalikele ekspertidele koolitusmaterjalid, et täita senistes teadmistes ja oskustes puudujääke seoses energia- ja kliimakavade väljatöötamisega. Materjalides käsitletakse viie valdkonna – e-liikuvus, hoonete energiatõhusus, taastuvenergia tootmine, maastikuplaneerimine süsiniku sidumise suurendamiseks ning jäätmetest energia tootmine – põhiteemasid.

Nende materjalide põhjal korraldatakse koolitused kuues projektiga seotud riigis: Sloveenias, Bulgaarias, Horvaatias, Saksamaal, Itaalias ja Hispaanias. Koolituse käigus õpetatakse kohalike vajaduste põhjal planeerima ning ellu viima energia- ja kliimakavasid. Kokku koolitatakse välja 600 eksperti nii avalikust kui ka erasektorist.

Projekti kuus katsepiirkonda koostavad saadud teadmiste põhjal energia- ja kliimakavade projektiplaanid ning teevad vajalikud eeluuringud. Kohalikke töörühmi nõustab nii tehnilistes, finants-, sotsiaal- kui ka keskkonnaküsimustes rahvusvaheline eksperdirühm. Loodud koolitusplatvormi ja rahvusvahelise omavalitsuste võrgustiku kaudu saab tulemusi rakendada ka muudes piirkondades.

LOCAL GoGREEN-i projekti juhib Sloveenia kohalik energiaagentuur Spodnje Podravje. Lisaks Johan Skytte poliitikauuringute instituudile osalevad projektis ka Itaalia Riiklik Teadusnõukogu, Bulgaarias keskkonnakonsultatsioone pakkuv Aberon, Hispaania Energiatõhususe Ettevõtete Assotsiatsioon, Horvaatias energialahendusi pakkuv Enerkon, Euroopa Tehnoloogia Innovatsiooni Instituut (EIfI-TECH) Saksamaal ja Dr Jakobi Energiauuringute Agentuur Saksamaal.

Projekti rahastatakse Euroopa Liidu keskkonna ja kliimameetmete programmi (LIFE 2021–2027) toetuslepingu nr 101120811 alusel. Projekti eelarve on 1,47 miljonit eurot, millest EL-i toetus moodustab 1,4 miljonit eurot. Projekt kestab kolm aastat ja lõpeb 31. oktoobril 2026.