EE Priority Forests

 

EE Priority Forests

Prioriteetsete metsaelupaigatüüpide kaitse Eestis (Protection of priority forest habitat types in Estonia, LIFE02 NAT/EE/008555)

Kontakt

Projektijuht Ants Animägi

Projekti viis ellu Metsahoiu Sihtasutus

Projekti kodulehekülg puudub

Eelarve ja periood

Kogueelarve: 1 200 514,00 €

Euroopa Komisjoni rahastus: 900 386,00 € (75%)

Projekti kestvus: 01/11/2001 – 31/10/2005

Eesmärk

Projekti eesmärgiks oli tagada esmatähtsate metsaelupaigatüüpide ja nendega seotud liikide soodne seisund Eestis.

Tegevused

Juhised metsaelupaigatüüpide veerežiimi taastamiseks;

Juhised metsade looduslikkuse taastamiseks;

Kokkulepete sõlmimine maaomanikega;

Välitööd – metsaelupaigatüüpide taastamine ja seire; metsateede sulgemine; külastuse suunamine.

Teavitustegevused.