Liigu edasi põhisisu juurde

Otsingutulemused

Puhtale energiale üleminek

LOCAL GoGREEN

Kontakt:
Helena Maripuu
Kestus:
11/2023 - 10/2026
Käimasolev
Eelarve:
1 472 946.00€

Kohalike omavalitsuste koolitamine puhtale energiale üleminekuks (Empowering local authorities for accelerating the CET), LIFE22-CET-LOCAL-GoGREEN/101120811

Partnerid

LOCAL GoGREEN-i projekti juhib Sloveenia kohalik energiaagentuur Spodnje Podravje. Lisaks Eesti Johan Skytte poliitikauuringute instituudile osalevad projektis ka Itaalia Riiklik Teadusnõukogu, Bulgaarias keskkonnakonsultatsioone pakkuv Aberon, Hispaania Energiatõhususe Ettevõtete Assotsiatsioon, Horvaatias energialahendusi pakkuv Enerkon, Euroopa Tehnoloogia Innovatsiooni Instituut (EIfI-TECH) Saksamaal ja Dr Jakobi Energiauuringute Agentuur Saksamaal.

Taust

Tulenevalt Euroopa Liidu eesmärgist vähendada CO2 heidet 2030. aastaks 40%, teeb liit jõupingutusi, et aidata Euroopa keskmisi ja väikeseid eraldatud piirkondi vajalike toetuste ja teadmistega.

Eesmärgid

Euroopa omavalitsuste ettevalmistamine puhtale energiale üleminekuks erinevate koolitusmaterjalide ettevalmistamise ja ekspertteadmiste jagamise kaudu.

Tegevused

Projekti raames töötatakse välja uued lahendused, mis kiirendavad kohalike omavalitsuste üleminekut puhtale energiale. 

Skytte instituudi ülesanne on luua kohalikele ekspertidele koolitusmaterjalid, et täita senistes teadmistes ja oskustes puudujääke seoses energia- ja kliimakavade väljatöötamisega. Materjalides käsitletakse viie valdkonna – e-liikuvus, hoonete energiatõhusus, taastuvenergia tootmine, maastikuplaneerimine süsiniku sidumise suurendamiseks ning jäätmetest energia tootmine – põhiteemasid.

Nende materjalide põhjal korraldatakse koolitused kuues projektiga seotud riigis: Sloveenias, Bulgaarias, Horvaatias, Saksamaal, Itaalias ja Hispaanias. Koolituse käigus õpetatakse kohalike vajaduste põhjal planeerima ning ellu viima energia- ja kliimakavasid. Kokku koolitatakse välja 600 eksperti nii avalikust kui ka erasektorist.

Tulemused

Projekti kuus katsepiirkonda koostavad saadud teadmiste põhjal energia- ja kliimakavade projektiplaanid ning teevad vajalikud eeluuringud. Kohalikke töörühmi nõustab nii tehnilistes, finants-, sotsiaal- kui ka keskkonnaküsimustes rahvusvaheline eksperdirühm. Loodud koolitusplatvormi ja rahvusvahelise omavalitsuste võrgustiku kaudu saab tulemusi rakendada ka muudes piirkondades.