Liigu edasi põhisisu juurde

Otsingutulemused

Puhtale energiale üleminek

LIFE heritageHOME

Kontakt:
Reesi Sild
Kestus:
11/2023 - 10/2026
Käimasolev
Eelarve:
1 494 953.29€

Partnerid

  • Kultuuriministeerium
  • Muinsuskaitseamet
  • Kliimaministeerium
  • Tallinna Tehnikaülikool (TalTech)
  • Eesti Kunstiakadeemia
  • MTÜ Eesti ICOMOS

Taust

Projekti fookuses on energiatõhususe parandamine muinsuskaitsealustes eluhoonetes (üksik- või mitmepereelamud), millele Eesti ehitusseadustiku järgi ei kohaldu energiatõhususe miinimumnõuded. Eestis on kokku 5268 ehitismälestist, millele lisanduvad muinsuskaitsealadel paiknevad ajaloolised hooned (~5700 hoonet Tallinna, Tartu, Pärnu, Rakvere, Kuressaare, Lihula, Paide, Haapsalu, Viljandi, Võru, Valga vanalinnades). Loetletud pärandhoonetest on ligikaudu 7000 hoonet (vähemalt osaliselt) eluhooned.

Eesmärgid

LIFE heritageHOME on suunatud pärandhoonete omanikele ning selle eesmärk on töötada välja ja piloteerida terviklik konsultatsiooniteenus ja läbimõeldud protseduurid, mis hõlbustaks kaitsealustes hoonetes väärtuspõhiste energiatõhususe parandamise lahenduste rakendamist.

Tegevused

Image

Koduleht