Liigu edasi põhisisu juurde

Otsingutulemused

Kliima

LIFE AgriAdapt

Kontakt:
Ragnar Leming
Kestus:
09/2016 - 04/2020
Lõppenud
Eelarve:
2 161 437.00€

Euroopa Liidu põllumajandussüsteemide jätkusuutlik kohanemine kliimamuutustega (Sustainable adaptation of typical EU farming systems to climate change, LIFE15CCA/DE/000072).

Taust

LIFE AgriAdapti projekti üldine eesmärk oli näidata, et ELi kolme tähtsaima põllumajandusharu (loomakasvatus, põllu- ja püsikultuurid) toimetulek kliimamuutustega paraneb, kui rakendada jõukohaseid ja jätkusuutlikke kohanemismeetmeid, millel on otsene positiivne mõju ka keskkonnale. Sel eesmärgil katsetati eri meetmeid nelja peamise ELi kliimariskipiirkonna katsetaludes ja saadud järelduste alusel töötati välja üldised ettepanekud põhilistele põllumajandusharudele.

Eesmärgid

  • Arendada välja ja katsetada ühist metoodikat (otsustusabisüsteemi).
  • Katsetada jätkusuutlikke meetmeid ja tegevusi 126 katsetalus.
  • Tutvustada jätkusuutlikke kohanemismeetmeid põllumajandustootjate ja nende liitude, tehniliste konsultantide, toidustandarditega tegelevate organisatsioonide ja põllumajandusvaldkonnaga seotud kindlustusettevõtete hulgas.
  • Suurendada teadlikkust ning koolitada praeguseid ja tulevasi põllumajandustootjaid jätkusuutlike kohanemisvõimaluste teemal.
  • Edastada head tavad ja oskusteave poliitika, põllumajanduse ja toidukäitlemisega seotud sidusrühmadele ning anda oma panus ELi riikliku ja piirkondliku poliitika loomisse ja rakendamisse.

Tulemused

Projekti jooksul koondati rohkem kui 270 kohanemismeedet, mida püüti hinnata jätkusuutlikkuse ja rakendamise keerukuse seisukohalt. Meetmetega saab tutvuda AgriAdapt veebirakenduses ja projekti kodulehel.

Ehkki kliimamuutused mõjutavad kõiki Euroopa kliimariskipiirkondi erinevalt, on jätkusuutlikud kohanemismeetmed enamasti väga sarnased. Nende meetmete kohandamise vajadus või muutmise määr sõltub muidugi konkreetsest piirkonnast, talust või põllumajandussüsteemist. Tänu sellele saab soovitada arvukaid jätkusuutlikke kohanemismeetmeid üle Euroopa, mis lihtsustab kohanemisprotsessi ja koondab jõupingutused.

Koduleht