HASCO

 

Hasco

Põlevkivi poolkoksi käitlemine mullaparendajaks, mullaparendaja kasutamine läga stabiliseerimiseks ja kahjustatud pinnaste taastamiseks peamiselt hübriidhaavaga metsastades (Oil-shale semi-coke processing into soil improver, soil improver used to statilise slurry and restore damaged soils for foresting mainly with hybrid aspen, LIFE02 ENV/EE/000424)

Kontakt

Projektijuht  Andrea Eiche, sondavv@sondavv.ee, tel +372 3374002

Projekti viisid koostöös ellu Sonda Vallavalitsus, Kiviõli Keemiatööstuse OÜ, FT-Transport OÜ, TÜ Erra Aed, Ecoman OÜ, Viru Ramm OÜ,  Synest OÜ

Projekti kodulehekülg: puudub

Eelarve ja periood

Kogueelarve: 3,549,970 €

Euroopa Komisjoni rahastus:  1,264,985 € (35,6%)

Kaasrahastus: Keskkonnainvesteeringute Keskus

Projekti kestvus: 1/02/2002– 31/12/2004

Taust

Ida-Virumaal oleva põlevkivitööstuse üheks jäägiks on põlevkivituhk ehk poolkoks. Need jäätmed ladestatakse tehase lähedal olevatele tuhamägedele, mis suurenevad ligikaudu 1 miljon tonni aastas. Põlevkivituhk on väga aluseline ja poorne aine, mis sisaldab toksilisi sulfiide, fenoole, polütsüklilisi aromaatseid süsivesinikke ja muid kahjulikke koostisosi. Seega avaldab põlevkivituha ladestamine suurt negatiivset mõju keskkonnale. Põlevkivituha reostuse peatamine või märkimisväärne vähendamine ning kahjustatud pinnase tõhus kasutamine lahendaks mitmeid keskkonnaprobleeme antud piirkonnas.

Eesmärk

Projekti eesmärgiks on uudset tehnoloogiat kasutades segada põlevkivituhka (poolkoksi) ja põllumajanduslikku läga ning seeläbi vähendada nende keskkonnaohtlikku mõju, rekultiveerida Ida-Virumaal mahajäetud kaevanduse karjäärid hübriidpuude istutamisega ning kasutada hiljem laialdasemalt katseprojektist saadud oskusteavet. Põlevkivituha ringlussevõtt läbi väärindamise ning seeläbi põlevkivituha jäätmete ladestamise vähendamine.

Tegevused

  • Katsenäidise arendamine
  • Poolkoksi segamine turbaga
  • Läga stabiliseerimine
  • Mulla aktivaatori tootmine
  • Poolkoksi ja põllumajandusliku läga segamisel orgaanilise väetise tootmine
  • Koolitusmaterjalide väljaandmine, levitamine ning kodulehekülje loomine