Liigu edasi põhisisu juurde

Otsingutulemused

Looduskaitse

GrassLIFE 2

Kontakt:
Aveliina Helm
Kestus:
01/2023 - 12/2028
Käimasolev
Eelarve:
7 514 242.00€

ELi prioriteetsete rohumaade elupaikade taastamine ja nende majandamise uue narratiivi loomine ("Restoring EU priority grassland habitats and building a new narrative for their management"), LIFE21-NAT-LV-GrassLIFE2/101073829

Partnerid

Projekti juhtpartner on Läti Looduse Fond, eestipoolne partner on Tartu Ülikool.

Taust

Läti poollooduslike rohumaade pikaajaline hooletusse jätmine on viinud nende elupaikade killustatusse ja kehvasse seisundisse ning nende pindala on järsult vähenenud. Projekt tugineb varasemale projektile, mille käigus võeti Lätis kasutusele mitmesuguseid uuenduslikke taastamismeetodeid ja taastati rohumaade elupaigad 14 Natura 2000 alal. Meetmete paketiga, mis hõlmab nii parimaid taastamistavasid kui ka uute meetodite katsetamist, tegeleb meeskond kõigi oluliste teguritega, mis põhjustavad vähenemist. elupaikade ebasoodsat kaitsestaatust 11 Natura 2000 alal. Need alad on olulised riigi rohumaade elupaikade ühendamine. Kokku taastatakse 1 260 hektarit, mis on peaaegu sama suur ala, mis on peaaegu mis on kaks korda suurem kui Gibraltari pindala. Projekt toetab ELi elupaikade direktiivi rakendamist ja bioloogilise mitmekesisuse strateegiat aastani 2030.