LIFE BIOTAWEE

Bioleaching of weee wastes for the recovery of valuable metals (LIFE BIOTAWEE) LIFE17ENV/ES/000216 

Koduleht: https://www.biotawee.com/et/ 

Partnerid: 

Projekti juhtpartner Reydesa Recycling, https://www.grupo-otua.com/en/.  Eestipoolne partner BiotaTec OÜ, +372 555 30 790, e-mail: info@biotatec.com, koduleht  http://biotatec.com/  

Projekti kestus: 

Detsember 2018–detsember 2020 

Eesmärk: 

Projekti põhieesmärk on taaskasutada erinevates elektri- ja elektroonikajäätmetes (elektroonikaromu, e-romu, e-jäätmed, ingl k Waste Electric and Electronic Equipment, WEEE) leiduvate trükkplaatide (ingl k Printed Circuit Boards, PCB) mittemetalsest osast pärit väärtuslikke metalle (peamiselt Cu, Ag ja Au), kasutades uudset tõhusamat 2-astmelise bioleostamise tehnoloogiat, milles on kombineeritud aeroobne ja anaeroobne töötlus. 

Tegevused: 

Trükkplaatide taaskasutamisastme suurendamine - Elektroonikaromust pärit trükkplaatide taaskasutamisastme suurendamine mõnede elementide suhtes neid metalle sisaldavates mittemetalsetes fraktsioonides, vähendades sellega Euroopa sõltuvust hinnalisest metallitoormest, mille tarne EList on väga väike (peamiselt Au - kuld, aga ka Ag - hõbe ja Cu - vask) ja mõnedest kriitilistest toormetest (peamiselt Pt - plaatina). 

Kasutamata trükkplaatide koguse vähendamine - Elektroonikaromust pärit kasutamata trükkplaatide koguse vähendamine, rakendades orgaanilisi ühendeid sisaldavates fraktsioonides anaeroobseid protsesse, mis viivad metaani – puhtaima põleva fossiilkütuse tekkeni, soodustades ühtlasi energiaefektiivsemat ringlussevõtu protsessi. 

Biotehnoloogia kasutamise edendamine - Elektroonikaromust pärit trükkplaatide ringlussevõtu protsessis, mis aitab kliimasõbraliku ja looduspõhise protsessi abil muuta selle sektori "bio-põhiseks tööstuseks", millel on väiksem energiatarve mitte üksnes pürometallurgia ja hüdrometallurgiaga, vaid ka 1-astmelise bioleostamise tehnoloogiaga võrreldes. 

Trükkplaatide töötlemise keskkonnamõju vähendamine - Praegu vase rafineerimistehastes põletatavate, elektroonikaromust pärit trükkplaatide töötlemise keskkonnamõju vähendamine, edendades sel viisil ringmajandust, kasutades teiste tööstusharude (toidu ja loomasööda tootmise) olemasolevaid jäätmeid mikroorganismide täiendavate toitainetena. 

Töötlemiskulude vähendamine, CO2 heitmete vähendamine ja jäätmetekke vähendamine - Praegu vase rafineerimistehastes põletatavate, elektroonikaromust pärit trükkplaatide töötlemise keskkonnamõju vähendamine, edendades sel viisil ringmajandust, kasutades teiste tööstusharude (toidu ja loomasööda tootmise) olemasolevaid jäätmeid mikroorganismide täiendavate toitainetena. 

Tehnoloogiliste ja majanduslike võimaluste hindamine - Selle uudse tehnoloogia kasutamise laiendamisel muudele kõrge plastikusisaldusega keerukatele jäätmetele (nt kasutuselt kõrvaldatud sõidukid või patareid), et vähendada töötlemiskulusid. 

Tõhusa teavitamise ja levitamise tagamine - LIFE BIOTAWEE projekti tegevuste ja tulemuste tõhusa teavitamise ja levitamise tagamine üldsusele ja asjaomastele sidusrühmadele Euroopa tasandil. 

Oodatavad tulemused: 

Projekti põhitulemuseks on näidata 2-astmelise bioleostamise tehnoloogia toimimist väärtuslike metallide taaskasutamisel e-jäätmete trükkplaatide mittemetalsetest fraktsioonidest, mis lähevad praegu põletamisele. See võimaldab ühtlasi toota metaani, kui orgaanilist ainet sisaldavatele fraktsioonidele rakendada anaeroobse protsessi. 

LIFE BIOTAWEE projekti tulemusena suureneb taaskasutatud metallide kogus 75-100%, sh kõige väärtuslikuma taaskasutatava metalli, kulla kogus kuni 400%. Projekti lõpuks väheneb ohtlike jäätmete teke eeldatavalt 0,3 tonni, 3 aastat pärast projekti lõppu 0,9 tonni ning lõppeesmärgina 6,5 tonni võrra. 

Uue taaskasutamisprotsessi eesmärk on kulutõhusus ning metallide taaskasutamise lõpliku maksumuse vähendamine kuni 50% võrra, võrreldes hüdrometallurgiliste protsessidega ja 35-40% võrra, võrreldes 1-astmelise bioleostamise protsessiga. 

REYDESA käitleb e-jäätmetes sisalduvaid trükkplaate (PCB-sid), millest 100% läheb praegu taaskasutamisele pürometallurgia abil. LIFE BIOTAWEE pakub tehnoloogilist lahendust tehnoloogiliselt, majanduslikult ja keskkonna seisukohast elujõulisele protsessile, et toime tulla järjest suureneva koguse trükkplaatide käitlemisega.