LIFE CONNECTING MEADOWS

LIFE CONNECTING MEADOWS ehk Muhu LIFE

Muhu saare poollooduslike koosluste sidususe suurendamine ja selleks kasutatud meetodite viimine laiemasse kasutusse. (LIFE CONNECTING MEADOWS – "Restoring and connecting semi-natural meadow habitats on Muhu island", LIFE19 NAT/EE/001006)

Kontakt: Projektijuht Annely Holm, annely.holm@emu.ee, tel: 511 6738

Facebooki leht: https://www.facebook.com/LIFE-connecting-meadows-Muhu-LIFE-100481875260435/

Partnerid: Projekti juhib Eesti Maaülikool ja selle partnerid on MTÜ Elurikas Eesti, Pärandkoosluste Kaitse Ühing ja Gotland Meadow Committee (Rootsi).

Kestus: 1. detsember 2020 – 1. detsember 2025

Eelarve: 1 373 000 eurot, sellest Euroopa Komisjoni toetus 1 029 750 eurot ja KIK-i toetus 343 250 eurot.

Tegevused: Muhu saare poollooduslike rohumaade taastamise projekt, mille toel on saarel kavas taastada 200 hektarit rohumaad, sealhulgas ELi elupaikade direktiiviga määratud kolm esmatähtsat elupaigatüüpi (55 ha puisniite, 40 ha rannaniite ja 115 ha loopealseid).

Muhu saart iseloomustab ökoloogiliselt oluliste poollooduslike rohumaade arvukus. Heinamaade järjest suurem eraldatus tähendab siiski seda, et liigid võivad kaotada oma geneetilise mitmekesisuse. Taastamise käigus luuakse lisaks ökoloogilised koridorid, millega ühendatakse poollooduslike rohumaade killustatud osad.

Koostöös Muhu turismiassotsiatsiooniga tahetakse märgistada virtuaalselt Muhu põhjarannikut läbiv matkarada. Virtuaalne abimees aitaks külastajatel ohutult läbi karjamaade ja rannikuäärsete metsatukkade liikuda.

Muu hulgas on kavas koolitada nõustajaid, kes aitaksid maaomanikel, põllumajandustootjatel ja valitsusametnikel leida viise ja võimalusi rohumaade taastamiseks.